ALBLASSERDAM – Christelijke muziekvereniging Soli Deo Gloria Alblasserdam organiseerde zaterdag 18 februari voor de vierde keer ‘Youth in Concert’. Een middag die volledig in het teken stond van de leerlingen die muziekonderwijs volgen via Soli Deo Gloria.

Zowel individueel als in groepsverband lieten de jongens en meisjes aan het in groten getale aanwezige publiek horen welke vorderingen zij gemaakt hebben bij de muzieklessen. Het jeugdledenaantal bij Soli is het afgelopen jaar flink gegroeid door enerzijds de kwalitatief goede muzieklessen en anderzijds de grootschalige wervingscampagnes die onder de vlag van ‘kunstkanjers’ zijn gevoerd op de verschillende Alblasserdamse basisscholen.

De meeste van deze leerlingen spelen inmiddels ook al in orkestverband met elkaar samen in jeugdslagwerkgroep ‘SoliD’ en opleidingsorkest ‘Solide’. Laatstgenoemde presenteerde tijdens Youth in Concert ook de nieuwe outfit met daarop het nieuwe logo wat voor de vereniging ontworpen is door de bekende Alblasserdamse ontwerper Gerben Verhaar.

Een optreden geven voor een zaal met publiek is voor de meeste leerlingen best spannend, desondanks werden er volop mooie optredens neergezet en was er veel lof en applaus voor de leerlingen van Soli. Ook de leerlingen die via Soli muziekles ontvangen op basisschool de Twijn kregen deze middag ruimte op het podium. Samen met hun muziekjuf Desirée Twigt verzorgden zij hun eerste optreden.

Soli is bijzonder trots op de hoeveelheid leerlingen in de vereniging, zeker in een tijd waarin alles effectief, efficiënt en dynamisch moet zijn voor de jeugd is het fijn om te zien dat er ook jonge mensen zijn die zich echt bekwamen in het bespelen van een instrument. Dat gaat niet vanzelf en kost veel tijd en energie, ook van de ouders die dit ondersteunen.

Bij de diverse professionele docenten die Soli in dienst heeft is nog ruimte voor nieuwe leerlingen, via de website van de vereniging is hier informatie over te verkrijgen.