ALBLASSERDAM – Vanaf zaterdag 25 februari 2017 is er in de biblitoheek aan de Ieplaan in Alblasserdam een fototentoonstelling over de Noordtunnel bij Alblasserdam. De tentoonstelling is samengesteld door de plaatselijke werkgroep tentoonstellingen van de Historische Vereniging West-Alblasserwaard en heeft als thema ’25 jaar Tunnel onder de Noord’.

Begin 1992 is de Noordtunnel geopend. Een nieuw stuk infrastructuur dat filevorming op rijksweg A15 bij Alblasserdam en Hendrik-Ido-Ambacht moest tegengaan. De A15 met de bekende ‘flessenhals’: de brug over de Noord. Deze meer dan vijftig jaar oude oeververbinding was de oorzaak van filevorming tijdens ochtend- en avondspits. Tussendoor veroorzaakte het openen van de basculebrug voor de scheepvaart eveneens het nodige oponthoud. Vanwege het ontbreken van een middenbeveiliging op de brug was er voor het snelverkeer een maximum snelheid van 70 km/uur ingesteld. Kortom, een onveilige en dikwijls tijdrovende situatie. Na veel overwegingen werd gekozen voor de bouw van een nieuwe oeververbinding in de vorm van een tunnel met twee keer drie rijstroken. Op het diepste punt rijdt het verkeer ruim twaalf meter onder N.A.P. De totale lengte van de tunnel inclusief de op- en afritten is 1.260 meter.

De fototentoonstelling toont de verschillende fasen: de sloop van bebouwing, het maken van de westelijke en oostelijke afritten, het maken van de vier tunnelelementen in een bouwdok bij Barendrecht, het transport en het afzinken van deze elementen,  de open dag en de opening op 25 januari 1992. De tentoonstelling blijft in de bibliotheek tot eind april 2017.

Foto: HVWA.