ALBLASSERDAM – Op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart 2017 is het weer zo ver. Dan organiseert het Oranje Fonds voor de dertiende keer NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Ook Alblasserdam steekt de handen weer uit de mouwen.

“Vele sociale initiatieven kunnen niet zonder de inzet van vrijwilligers. NLdoet laat zien hoe belangrijk actieve burgers voor de samenleving zijn en ook hoe leuk vrijwilligerswerk is. Tijdens de actie worden bergen werk verzet en dan met name klussen waar organisaties normaal niet aan toekomen. Wilt u ook in actie komen? Ervaren wat vrijwilligerswerk is? Allerlei nieuwe mensen leren kennen? Op de website www.nldoet.nl vindt u alle klussen die in Alblasserdam worden georganiseerd,” vertelt Mattanja Kroon van de vrijwilligerscentrale in Alblasserdam.

Verbindingen
Mattanja vervolgt: “Het is mooi om te zien dat veel verenigingen en stichtingen in Alblasserdam al bekend zijn met NLdoet. De landelijke actie is niet alleen een kans voor organisaties om een klus te klaren, maar er worden vaak ook mooie verbindingen tussen mensen gelegd . Zo zijn bijvoorbeeld een aantal jaar achter elkaar basisschoolleerlingen gekoppeld aan mensen uit het beroepsleven, zetten jongeren zich in voor een kleinschalige woon– en dagbestedingsvoorziening en gingen leden van de Rotary aan de slag voor bewoners van een verpleeghuis.”

Vrijwilligerscentrale
De vrijwilligerscentrale van Stichting Welzijn Alblasserdam (SWA) draagt NLdoet een warm hart toe en zet zich daarom met enthousiasme in om NLdoet lokaal te promoten. Via de website, Facebookpagina en Twitter worden lokale klussen gepromoot. Maar ook als organisaties hulp nodig hebben bij het opzetten van een klus of het werven van vrijwilligers denkt de vrijwilligerscentrale graag mee. De SWA organiseert, net als andere jaren, zelf ook weer een klus en wil van een saai kantoor een gezellige ontmoetingsruimte maken. Voor meer informatie, ondersteuning en/of aanmeldingen kunt u contact opnemen met Mattanja Kroon, info@stichtingwelzijnalblasserdam.nl of 078-202 12 23.

Vrijwilligers evenement
Burgemeester, wethouders en overige ambtenaren, van de gemeente Alblasserdam, zetten zich ook actief in tijdens NLdoet. Zij krijgen op die manier een kijkje in de keuken van sociale initiatieven die het Damdorp rijk is. De gemeente heeft veel waardering voor de vrijwillige inzet binnen Alblasserdam en organiseert daarom jaarlijks een waarderingsmoment om vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Omdat het waarderingsmoment en NLdoet mooi op elkaar aansluiten is besloten om het Vrijwilligers Evenement (voormalig ‘Captains Dinner’) te verplaatsen naar de week voorafgaand aan en tijdens NLdoet. Alblasserdamse vrijwilligers worden via hun organisatie voor het evenement uitgenodigd.

Trots
Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds op sociaal gebied en ondersteunt sociale initiatieven in Nederland en in het Caribische deel van het Koninkrijk. Ronald van der Giessen, directeur Oranje Fonds: “Verenigingen en stichtingen kunnen altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken. Maar het werven kost vaak veel tijd. NLdoet geeft organisaties de mogelijkheid op een laagdrempelige manier in contact te komen met nieuwe enthousiaste krachten. Wij vinden het prachtig om te zien dat ieder jaar zo’n 350.000 Nederlanders bereid zijn hun handen uit de mouwen te steken tijdens NLdoet. Hieruit blijkt dat Nederland een land is van vrijwilligers en daar mogen we met z’n allen trots op zijn.”

Samen met de deelnemers van de dagbesteding van de Blomhoeve aan de Randweg in Alblasserdam heeft wethouder Dorien Zandvliet vrijdag 11 maart 2016 appeltaart gebakken. Daarmee opende zij officieel NLdoet 2016. De taarten die bij de Blomhoeve zijn gemaakt, waren bestemd voor de bewoners van de Alblashof.