ALBLASSERDAM – De grote opknapbeurt van het Lammetjeswiel is vrijdag 10 februari 2017 definitief van start gegaan. Dit werd gedaan met het kappen van een boom en het slaan van een paaltje. De handelingen werden verricht door wethouder Arjan Kraijo en door de 10-jarige Ilse Broens uit Nieuw-Lekkerland.

Na een intensief ontwerptraject waarin gemeente, omwonenden en andere belanghebbenden twee jaar nauw met elkaar hebben samengewerkt is het zo ver: de herinrichting van het Lammetjeswiel in Alblasserdam kan beginnen.

Start
Wethouder Arjan Kraijo startte de werkzaamheden met het bedienen van de kraan tijdens de kap van een boom. Daarna sloeg hij samen met Ilse, winnares van de ontwerpwedstrijd voor kinderen, een herinneringspaaltje op de locatie waar de door Ilse bedachte kabelbaan komt te staan. Na het officiële gedeelte was er gelegenheid om in het clubgebouw van de scouting (De Savornin Lohmanweg 40a) een kom erwtensoep en een broodje te eten.

Planning
De planning is om vóór 15 juni 2017 de eerste fase van de herinrichting af te ronden. In deze fase, die zich vooral richt op het gedeelte rond het strandje, staan globaal de volgende werkzaamheden gepland:

–           Kappen bomen en verwijderen onderbeplanting ten behoeve van transparantie en veiligheid;
–           Uitbreiding zandstrand;
–           Herstel toiletgebouw;
–           Aanbrengen betonnen zitrand rondom het strand;
–           Aanbrengen fitnesstoestellen;
–           Aanbrengen steiger;
–           Vervangen 2 bruggen;
–           Aanbrengen nieuw asfaltpad.

Fase2
De start van fase 2 is in september / oktober. In deze fase worden de sloten en waterpartijen gebaggerd, de natuurspeelplaats aangelegd, nieuwe waterlopen gegraven, natuurvriendelijke oevers aangelegd, nieuwe bruggen aangelegd en bruggen vervangen en een fruitboomgaard ingericht. In het voorjaar van 2018 moet de herinrichting zijn afgerond.