REGIO – Deze week hebben de ondernemersverenigingen die actief zijn in de regio Drechtsteden gezamenlijk de handen ineengeslagen om tot een nauwe onderlinge samenwerking te komen. Tijdens een feestelijk moment gedurende de vergadering van het Drechtstedenbestuur in cultureel centrum Landvast in Alblasserdam ondertekenden alle voorzitters van deze verenigingen een Convenant dat deze samenwerking onderstreept. De Alblasserdamse en Nieuw-Lekkerlandse ondernemersvereniging hebben zich ook aangesloten.

“Omdat zoveel van de besluitvorming die ons allen lokaal aangaat, steeds vaker op het niveau van het Drechtstedenbestuur of zelfs op provinciaal en landelijk niveau plaatsvindt, is het goed dat de Samenwerkende Ondernemersverenigingen Drechtsteden elkaar hebben gevonden in dit Convenant”, zo merkte één van de voorzitters bij de ondertekening op.

“De onderlinge relaties waren al goed en wij werkten al veel op informele basis samen, maar nu is dit dan formeel bestendigd door middel van dit convenant. Wij kijken uit naar een verdergaande onderlinge samenwerking en natuurlijk naar een goede samenwerking met het Drechtstedenbestuur. Alles in het belang van een sterk Drechtsteden”.

Onder de naam Federatie Samenwerkende Ondernemersverenigingen Drechtsteden zijn de volgende ondernemersverenigingen verenigd: Ondernemersvereniging Nieuw-Lekkerland, Ondernemersvereniging Zwijndrecht, Vereniging Sliedrechtse  Ondernemingen, Ondernemersvereniging Papendrecht, Dordrechtse Ondernemersvereniging D.O.V., Bedrijfskern Hardinxveld-Giessendam, Werkgevers Drechtsteden, OV de Noord, Vereniging Ambachtse Ondernemers, Ondernemersvereniging Heerjansdamse Hazewinden en Ondernemers Kring Alblasserdam.

Foto’s: Rinie Boon.