ALBLASSERDAM – Inwoners van laagbouwwoningen in Alblasserdam krijgen komende maand een nieuwe container die bestemd is voor de inzameling van plastic, lege pakken en blik. De container, die is voorzien van een oranje deksel en een inhoud heeft van 240 liter, wordt tussen 6 en 17 maart aan huis geleverd. HVC stuurt hierover een brief met daarin het moment waarop de containers worden afgeleverd. De plastic -container heeft een chip die gekoppeld is aan het huisadres.

“Zo weten we precies hoeveel bakken in omloop zijn. De inzamelvoertuigen legen alleen gechipte containers. Hiermee voorkomen we dat onterecht aangeboden bedrijfsafval (in niet -gechipte containers) terechtkomt bij het huishoudelijk afval. De chip is niet gekoppeld aan persoonsgegevens. De privacy is gewaarborgd,” zo laat de gemeente weten.

Ringen gaan weer weg
Na de levering van de containers worden de oranje inzamelhaken (kroonringen) aan de lantaarnpalen, waar de plastic zakken aan konden worden opgehangen, verwijderd.

Papierbak
Inwoners van laagbouwwoningen die nog geen container hebben voor oud papier en karton, krijgen deze alsnog. De grijze containers zijn bij veel huishoudens al weggehaald omdat er ondergrondse containers geplaatst zijn. “Wij willen het inwoners makkelijker maken om afval te scheiden,” aldus de gemeente op haar website.

Grondstof
Wethouder Peter Verheij: “Door het scheiden van afval blijven waardevolle materialen behouden. Deze materialen dienen als grondstof voor nieuwe producten. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar scheelt ook in de kosten voor afvalinzameling.”

1 keer in de vier weken legen
De nieuwe plasticcontainers kunnen meteen in gebruik genomen worden en op de bekende aanbiedplaats aangeboden worden. De inzameling van plastic, blik en pak is één keer in de vier weken. Zodra de nieuwe bakken er staan, wordt ook restafval minder vaak opgehaald. Het legen van de grijze huis-aan-huis-containers met restafval gaat naar één keer in de vier weken.

De inzameldagen van papier zijn sinds begin dit jaar gewijzigd. Hier volgt geen nieuwe wijziging voor. Vanaf het moment dat de container is afgeleverd, kan de digitale afvalkalender of de afval-app van HVC geraadpleegd worden voor het nieuwe inzamelschema. Ook is het mogelijk om per post een nieuwe afvalkalender te ontvangen. Neem hiervoor contact op met de klantenservice van HVC via het telefoonnummer 0800-0700 (gratis).

Veelgestelde vragen
De gemeente heeft een document opgesteld, met daarin antwoorden op veelgestelde vragen. Dit document is hier te downloaden.

Foto: gemeente Alblasserdam.