ALBLASSERDAM – Wethouder Dorien Zandvliet van Alblasserdam heeft twee leden van de erfgoedcommissie verrast met een bos bloemen. Dit gebeurde tijdens de honderdste vergadering sinds de oprichting van de commissie in 2002. Commissieleden Aat Klompenhouwer en Gerrit van Es hebben vanaf het eerste uur zitting in het gemeentelijke adviesorgaan en daarvoor werden zij door de wethouder in het zonnetje gezet. Ook de Historische Vereniging was aanwezig om het jubileum mee te vieren.

Advies aan B&W
De erfgoedcommissie geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders over cultuurhistorische zaken in het beschermde dorpsgezicht en daarbuiten. Het advies van de gemeente luidt: “Bent u eigenaar van een pand of stuk grond dat van cultuurhistorisch belang is voor het dorp en heeft u daar plannen mee? Neemt u dan in een zo vroeg mogelijk stadium contact op met de commissie zodat zij samen met u naar het meest optimale resultaat kunnen toewerken. Dit is een grote meerwaarde voor uw bezit en het cultureel erfgoed van de gemeente Alblasserdam.”

De samenstelling
Momenteel bestaat de erfgoedcommissie uit de heren A. Klompenhouwer namens de historische Vereniging, voorzitter, H. Lakerveld, G. van Es, mevrouw Chr. Weijs en de welstandsgedelegeerde mevrouw I. Douwes. De vergadering van de gemeentelijke Erfgoedcommissie vindt plaats in het gemeentehuis van Alblasserdam. Deze vergadering is openbaar. U kunt de agenda per e‐mail opvragen bij de secretaris van de commissie mevrouw C. Corbeau, c.m.corbeau@alblasserdam.nl. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Meld u dan de dag vóór de vergadering, 12.00 uur bij de secretaris via het mailadres hierboven.

Tekst en foto: Gemeente Alblasserdam.

Aat Klompenhouwer (links) en Gerrit van Es (rechts) met in het midden wethouder Dorien Zandvliet.