ALBLASSERDAM – Er worden deze maand en volgende maand nieuwe rondleidingen door het Alblasserdamse gemeentehuis georganiseerd. In de afgelopen weken hebben enkele tientallen Alblasserdammers al uitgebreid rondom en achter de gevel van het gemeentehuis kunnen kijken tijdens een rondleiding met Gerrit van Es, kenner van de historie van het gemeentehuis en lid van de gemeentelijke erfgoedcommissie. Omdat er meer gegadigden waren dan beschikbare plaatsen, worden er nieuwe rondleidingen georganiseerd.

Burgemeestersbalkonnetje
Tijdens de rondwandeling van ruim een uur deelde Gerrit van Es bouwhistorische weetjes en wees hij de groep op tal van bijzonderheden in het pand. Ook de buitenkant kwam aan bod, met het tegeltableau aan de Cortgenezijde en het ‘burgemeestersbalkonnetje’ erboven.

Negatief imago
“De architectuur van het gemeentehuis heeft altijd een negatief imago gehad in Alblasserdam”, zegt Van Es. “Echter de grootte en robuustheid en het gebruik van de traditionele architectuurelementen maken dat het Raadhuis juist heel goed past in de kenmerkende periode van opbouw van Alblasserdam: de grote, moderne industrie aan de dijk en de kleinschalige traditionele bebouwing achter de dijk.”

“Leuk om te horen en te zien”, aldus één van de deelnemers, die verrast was dat er zoveel historische elementen bewaard zijn gebleven die herinneren aan de rijke scheepvaartgeschiedenis van het dorp.

Aanmelden
De gemeente laat op de site weten: “Omdat er meer gegadigden waren dan beschikbare plaatsen, herhalen we de rondleiding deze en volgende maand nog een keer. Op dit moment zijn er nog geen data bekend, maar u kunt zich wel vast aanmelden als belangstellende. Dat kan per mail naar E.Verheij@Alblasserdam.nl. Geef in uw mail aan of u belangstelling heeft voor een rondleiding overdag of aan het begin van de avond, dan proberen we daar zoveel mogelijk rekening mee te houden.”

Het gemeentehuis wordt op korte termijn gerestaureerd en heringericht. Het college van B & W zal binnenkort een voorstel hierover doen aan de gemeenteraad. Het is vervolgens aan de raad om te beslissen of en zo ja hoeveel geld er beschikbaar wordt gesteld.

Foto: Gemeente Alblasserdam.