ALBLASSERDAM – Deze week werd bekend dat staalbedrijf Nedstaal in Alblasserdam zich alsnog failliet heeft laten verklaren door de rechtbank. Dinsdag reageerde vakbond FNV al op dit nieuws. Nedstaal en de Andus Group, die twee jaar geleden Nedstaal overnam, waren toen niet bereikbaar voor commentaar. Woensdag 1 februari 2017 reageert het bedrijf desgevraagd alsnog op het faillissement.

Directiesecretaris Kris Rooijakkers van de Andus Group laat weten:

“De directie van Nedstaal heeft in het licht van de slechte economische omstandigheden begin november 2016 besloten tot bedrijfssluiting. Op deze wijze konden de klanten, die op de korte termijn geen alternatief hadden voor de producten van Nedstaal, nog bestellingen plaatsen, mits uitlevering voor het einde van het jaar kon plaatsvinden.  Ook bood de bedrijfsbeëindiging de beste kans om een eventuele overname te realiseren. Met de handelscrediteuren zijn betalingsafspraken gemaakt en deze zijn door Nedstaal geheel nagekomen.”

Ongefundeerd verweer FNV
“Uitgangspunt was ook dat voor de medewerkers ontslag zou worden aangevraagd en verkregen en dat de dienstverbanden effectief per 31 december 2016 zouden worden beëindigd vooropgesteld dat er geen overname gerealiseerd zou worden. Er is met een aantal potentiële overnamekandidaten gesproken over een (gedeeltelijke) overname. Helaas heeft dit niet tot resultaat geleid. De ontslagvergunningen zijn verleend, echter door het uitgebreide en ons inziens ongefundeerde verweer van FNV, zijn de dienstverbanden niet op 31 december 2016 maar een maand later op 31 januari 2017 beëindigd. De daadwerkelijke bedrijfsactiviteit (d.w.z. de productie) is 23 december (vóór de geplande kerststop) beëindigd.”

Verplichtingen
“De maand januari is gebruikt om de fabriek gedeeltelijk te ontmantelen. Alle lof en waardering voor de medewerkers die hieraan hebben meegewerkt. Op de reguliere salarisbetaaldatum in januari zijn de salarissen, vakantietoeslag en in de administratie van Nedstaal nog resterende vakantiedagen, alsmede een transitievergoeding over een dienstverband met indiensttredingsdatum na de doorstart in november 2014, aan de medewerkers uitbetaald. Kortom, naar haar stellige overtuiging is Nedstaal haar verplichtingen aan de klanten, leveranciers en medewerkers volledig nagekomen.”

Transitievergoeding
“De vakbond is echter van mening dat werknemers recht zouden hebben op een hogere transitievergoeding. Volgens het FNV is er sprake van opvolgend werkgeverschap en zou er aanspraak zijn op transitievergoeding niet alleen over de periode na de doorstart in 2014, maar ook over alle dienstjaren daarvoor. Zowel naar de mening van Nedstaal, als naar de mening van haar juridische adviseurs, ontbreekt voor deze vermeende aanspraak elke juridische grond.”
Voor de rechter
“Desondanks hebben de bonden in de afgelopen maanden middels veel druk en het opzoeken van de publiciteit getracht bij zowel de directie van Nedstaal, als bij de aandeelhouder (die in deze geen partij is) deze vermeende aanspraak af te dwingen. Zij hebben de directie van Nedstaal inmiddels ook schriftelijk medegedeeld dat zij deze kwestie onder de rechter zullen brengen. Een incidentele klant en agent hebben in de bedrijfsbeëindiging ook de gelegenheid gezien om een claim in stellen tegen Nedstaal voor vermeende niet-kwaliteitconforme levering en de agent claimt compensatie voor toekomstige inkomstenderving.”

Failliet
“Deze claims, in combinatie met het feit dat er met een of twee grote schuldeisers geen overeenstemming kon worden bereikt over het tussentijds beëindigen van langlopende overeenkomsten, zijn de reden dat Nedstaal niet meer aan haar (toekomstige) betalingsverplichtingen kan voldoen. De directie van Nedstaal bleef dan ook geen andere mogelijkheid dan alsnog het faillissement aan te vragen. Het moge duidelijk zijn dat dit alle partijen, en zeker niet in de laatste plaats Nedstaal en haar aandeelhouder, zeer aan het hart gaat.”