ALBLASSERDAM – In het plaatsje Irpen in West-Oekraïne wonen tientallen kinderen in een kindertehuis. Hun ouders kunnen niet voor hen zorgen. Veel van hen zitten in de criminaliteit, gevangenis of prostitutie of ze zijn verslaafd. De kinderen in de leeftijd van 3 tot 18 jaar vinden in The Good Shepherd een plek waar zorg, aandacht en liefde centraal staan.

Kwetsbare naaste
Het spreekt voor zich dat het leiden en onderhouden van zo’n tehuis kosten met zich meebrengt. Tevens is het de wens om uit te breiden om meer kinderen en ook jongeren te kunnen helpen. Kom over en help steunt dit project al jaren op financiële wijze. Deze stichting wil haar kwetsbare naaste in Oost-Europa en Eurazië dienen vanuit de christelijke roeping tot barmhartigheid en recht, in partnerschap met kerken en christelijke organisaties. Naast het steunen van The Good Shepherd zet zij zich in voor nog tientallen andere projecten. Alle projecten zijn te bekijken op www.komoverenhelp.nl.

Comité Alblasserwaard
In de Alblasserwaard is, eveneens al vele jaren, een comité met vrijwilligers actief wat zich inzet voor Kom over en help. Hun primaire doel is het realiseren van financiële middelen voor het kindertehuis. De grootste, en hopelijk bekendste, actie is de boterletteractie. Met Sinterklaas en Kerst worden banketletters en kerstkransen aan de man gebracht. Daarnaast wordt ieder jaar wel een zang- of muziekavond georganiseerd. Ook de halfjaarlijkse kledingactie is een belangrijk onderdeel. Op zo’n 20 plekken in ‘de Waard’ worden kleding en schoenen ingezameld. De inzamelingen vinden meestal plaats in april en oktober.

Uitbreiding & kledingcoördinator
Om dit mooie en dankbare werk te kunnen blijven doen is het comité dringend op zoek naar nieuwe leden. Met elkaar wil zij de bekende acties voortzetten en ook kijken naar nieuwe mogelijkheden om haar naaste in nood blijvend te steunen. Lijkt het u leuk en waardevol deel uit te maken van dit kleine maar gezellige team? Woon geheel vrijblijvend eens een vergadering bij.

Coördinator
Tevens zoekt het comité een kledingcoördinator die twee keer per jaar de organisatie van de kledinginzameling in de Alblasserwaard op zich wil nemen. In het voor- en najaar wordt gebruikte kleding opgehaald en dit moet logistiek in goede banen worden geleidt. Wie wel iets wil doen, maar niet in het comité wil deelnemen, is ook welkom. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de heer L. Janse via ljanse@solcon.nl of (06) 49 49 65 94.