KINDERDIJK – Er komen definitief geen windmolens op het bedrijventerrein Ridderhaven-Donkersloot in Ridderkerk. Aanvankelijk had de provincie het idee om daar drie windturbines te gaan plaatsen. De gemeente Alblasserdam en Molenwaard dienden hier bezwaar tegen in, omdat zij van mening zijn dat de windmolens op zo’n korte afstand van het Werelderfgoed Kinderdijk het karakteristieke beeld van het erfgoed ernstig verstoren. Donderdag 26 januari 2017 meldt de provincie dat wordt afgezien van plaatsen van windmolens in Ridderkerk.

Werelderfgoed
“Er is extra onderzoek uitgevoerd; een zogenaamde Heritage Impact Assesment. Hieruit blijkt dat deze locatie niet samengaat met de ligging tegenover Werelderfgoed Kinderdijk,” aldus de Gedeputeerde Staten (provinciebestuur).

Verzet
Tot 2014 waren er plannen om ook in Alblasserdam vijf windmolens te plaatsen. Dit stuitte op veel verzet bij ondernemers en inwoners uit het Damdorp. Er werd een actiegroep onder de naam ‘Tegenwind Alblasserdam’ opgericht en ook de gemeenteraadsleden spraken zich unaniem uit tegen de komst van de windturbines in het Damdorp. Toen bleek dat de gemeente Alblasserdam tegen de plannen was, liet de provincie weten over te gaan tot een inpassingsplan. Vrij vertaald komt het er in zo’n geval op neer dat een gemeente buitenspel gezet wordt en dat de provincie een plek uitkiest waar windmolens gebouwd mogen worden. De gemeenteraad was daar destijds niet over te spreken om noemde die manier van werken ‘ondemocratisch’.

Impactstudie
Uiteindelijk werd na een impactstudie door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed besloten om de turbines toch niet te laten plaatsen. De studie wees uit dat windmolens in Alblasserdam niet te combineren zijn met het Werelderfgoed Kinderdijk. Het zou het beeld vanuit Kinderdijk te veel verstoren.

23 locaties         
Gedeputeerde Staten hebben inmiddels 23 nieuwe locaties in de regio Rotterdam en 2 locaties in Haaglanden in ontwerp aangewezen waar uiterlijk in 2020 windenergie kan worden gerealiseerd. Geen van deze locaties is in de directe omgeving van Alblasserdam of Molenwaard.

65 windmolens
Voor de Rotterdamse regio gaat het om een potentieel van 60 windturbines van circa 180 MW (Megawatt). De locaties in Haaglanden – Balij in Pijnacker-Nootdorp en Technopolis in Delft – zijn goed voor 5 windmolens met een potentieel van circa 8,4 MW. “Hiermee zet de provincie een belangrijke stap naar een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland,” zo laat de provincie weten.

Locaties aanwijzen
De locaties zijn opgenomen in de ontwerp-herziening van de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM). Na een zienswijzeperiode in het voorjaar van 2017 maken Provinciale Staten (PS) na de zomer van 2017 een keuze en wijzen zij de locaties definitief aan. Met deze vaststelling maakt de provincie plaatsing van de turbines planologisch mogelijk. Gemeenten dienen dan hun bestemmingsplannen hierop aan te passen, zodat initiatiefnemers verder aan de slag kunnen met hun plannen voor realisatie van windturbines.