ALBLASSERDAM – Op uitnodiging van de Bethlehemkerk en de Morgensterkerk in Papendrecht, en de Havenkerk en Ontmoetingskerk in Alblasserdam, komt Gert Jan-Segers, schrijver van het boek ‘Hoop voor een verdeeld land’ naar Cultureel Centrum Landvast (Haven 4) in Alblasserdam. Maandag 6 februari 2017, om 20.00 uur zal hij eerst een korte lezing naar aanleiding van zijn boek geven.

Daarna zullen een aantal mensen, waaronder een lokale politicus (Dorien Zandvliet wethouder [PvdA] in Alblasserdam), en een theoloog (ds. Piet van Die uit Papendrecht) Segers bevragen over de inhoud van zijn boek. Uiteraard worden ook andere aanwezigen in de gelegenheid gesteld hun vragen te stellen en met Gert-Jan Segers in gesprek te gaan.

Gert-Jan Segers is voorzitter van de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie en lijsttrekker voor die partij bij de komende Tweede Kamerverkiezingen.

Hij signaleert in zijn boek vijf hevige breuklijnen in Nederland, die tussen:
– succesvollen en achterblijvers;
– religieuzen en seculieren;
– gezonden en zieken;
– jongeren en ouderen;
– langgevestigden en nieuwkomers.

“Rijk en arm leeft langs elkaar heen, nieuwkomers voelen zich niet welkom, zieken en gehandicapten staan langs de kant. Jongeren vinden lastig werk, terwijl ouderen hun werk niet goed volhouden. Hoog- en laagopgeleiden raken vervreemd van elkaar, gelovigen en seculieren wantrouwen elkaar. En die kloven worden eerder groter dan kleiner.”

“Hij besloot met een open blik op onderzoek te gaan langs de breuklijnen om ons heen, op zoek naar nieuwe hoop voor een verdeeld land. Hij sprak met denkers, doeners en ervaringsdeskundigen, onder wie Arjen Lubach, rabbijn Jacobs, Beatrice de Graaf, Generaal buitendienst Van Uhm, Paul Schnabel, Francis Fukuyama, Bruno Roche, Vonne van der Meer, Bert Keizer en Ahmed Aboutaleb. De onderlinge vervreemding heeft hem geraakt, maar tijdens zijn zoektocht is hij ook hoopvoller geworden. Er is werkelijk iets aan te doen. Het is mogelijk: een land dat ruimte biedt aan verschillende mensen, een land waarin we elkaar weer echt in de ogen gaan kijken.”

Foto: Anne-Paul Roukema