ALBLASSERDAM – Stichting Welzijn Alblasserdam startte afgelopen jaar met het maatjesproject Vice Versa, een project waarbij een vrijwilliger (het maatje) wordt gekoppeld aan iemand met een hulpvraag. Het Oranje Fonds heeft financiële steun toegezegd om Vice Versa verder van de grond te krijgen. Stichting Welzijn Alblasserdam is ontzettend blij met dit bedrag en de toezegging voor nogmaals een bedrag later in 2017.

Het Oranje Fonds steunt jaarlijks ruim 7.500 sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het Oranje Fonds met 27,4 miljoen euro initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt onder andere gesteund door de Nationale Postcode Loterij, de Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Maatjes
Bij maatjesproject Vice Versa kijkt een vrijwilliger samen met de hulpvrager naar de wensen en behoeften. Die kunnen heel uiteenlopend zijn, zoals: sporten, hobby’s uitoefenen, uitstapjes maken of het aangaan van sociale contacten. De vrijwilligerscentrale van de Stichting Welzijn Alblasserdam (SWA) heeft een toename gesignaleerd in hulpvragen van kwetsbare doelgroepen. Veel mensen ontbreekt het aan net dat beetje ondersteuning dat nodig is om mee te kunnen (blijven) doen in de samenleving.

Kwetsbaar
Het maatjesproject is een middel dat preventief ingezet kan worden bij mensen die zich in kwetsbare posities bevinden. Iedere inwoner van Alblasserdam die zich (tijdelijk) in een kwetsbare positie bevindt kan in aanmerking komen voor het maatjesproject. Vrijwilligers die zich aanmelden als maatje volgen een basistraining waarna het koppelen tussen maatje en hulpvrager zal starten. Het succes van een match hangt grotendeels af van de ‘klik’ tussen die twee. De vrijwilligers worden gedurende het traject ook begeleid door een professional van de SWA.

Matches
Inmiddels hebben zes vrijwilligers de training afgerond en vinden de eerste matches plaats. Nieuwe vrijwilligers zijn welkom en kunnen zich aanmelden de SWA.

Meer informatie? Neem dan contact op met de SWA, 078-2021220 of mail naar m.kroon@stichtingwelzijnalblasserdam.nl

Foto’s: Mattanja Kroon / SWA.