ALBLASSERDAM – Burgemeester Jaap Paans van Alblasserdam heeft deze week het idee geopperd om in Alblasserdam te starten met een proef om jongeren van 14 tot 18 jaar stemrecht te geven. “Passief, actief of wellicht zelfs allebei. Ik zie daar veel aanleiding toe,” stelde Paans tijdens zijn nieuwjaarstoespraak in Landvast.

Route 22
Paans vervolgde: “Kinderen die vanaf hun twaalfde via hun smartphone toegang hebben tot de hele wereld en deze dus ook kunnen beïnvloeden, verdienen het om te leren verstandig met die invloed om te gaan. Laten we ze niet zes jaar weghouden bij de meest betekenisvolle plek van beïnvloeding: onze democratie. Laten we ons verbinden met onze jeugd. Een programma democratische vorming voor onze jeugd zou ertoe kunnen leiden dat onze jongeren in Alblasserdam zich beter gehoord en vertegenwoordigd voelen. Zij zijn onze route 22, onze toekomst!”

Johan Cruijff
Verder stelde de burgervader ‘een Alblasserdams eerbetoon’ aan de vorig jaar overleden voetballer Johan Cruijff voor. “Een Alblasserdams eerbetoon aan de meest bekende Nederlandse ambassadeur van deze tijd. Helaas in 2016 overleden, maar naast de nalatenschap van zijn Johan Cruijff foundation vooral op ons netvlies als beste voetballer van Nederland. Een maatschappelijk betrokken sportman. Hij opende voor ons deuren in binnen- en buitenland. Simpelweg door het noemen van zijn naam.”

Ondernemend Alblasserdam
In de rest van de nieuwjaarstoespraak ging Paans onder meer in op het ondernemerschap in Alblasserdam, de zorgen die er zijn vanwege banen die verdwijnen, de Nederlandse veerkracht, ‘doen in het dorp, het succes van de buurtpreventie in de wijk Kinderdijk, de inspiratieagenda en meer. De volledige toespraak is hieronder te lezen.

Nieuwjaarsbijeenkomst
De nieuwjaarsbijeenkomst werd door vele tientallen Alblasserdammers bijgewoond. Onder hen waren burgers, politici, wijkagenten, ondernemers en vrijwilligers. Zij wensten elkaar een gelukkig nieuwjaar.

Simone van Heeren-de Keizer , de nieuwe Algemeen Directeur / Gemeentesecretaris van de gemeente Alblasserdam werd tijdens de bijeenkomst voorgesteld.

Een viertal ondernemers werden door burgemeester Paans gevraagd naar hun mening over Ondernemend Alblasserdam.

 

Nieuwjaarsspeech burgemeester Jaap Paans
11 januari 2017
Dames en heren,
Welkom op de nieuwjaarsbijeenkomst van en voor ondernemende Alblasserdammers!
2016
2016 ligt achter ons. De jaarwisseling is dankzij de Alblasserdammers relatief rustig verlopen. Weinig schades in aantal, maar wel een paar met impact op privé situaties van onze dorpsgenoten. Dank aan brandweer, politie en onze toezichthouders voor alle preventieve en repressieve inspanningen. 2017 inspireert om opnieuw het beste uit onszelf, elkaar en onze toekomst te halen. Vandaag kijk ik met u terug en vooruit met als thema “Ondernemend Alblasserdam”. Voor ik dat doe, nog iets over de context van ons dagelijkse leven. 2015 was eerder al het jaar van angst en bezorgdheid, van woede en frustratie.

2016 was het jaar waarop de wereld om ons heen in brand stond! Groot leed, zoals de aanslagen waaronder Brussel, Nice, Istanboel en Berlijn, bereikte ons via de media, zorgde voor verdriet, raakte ons. Maar ook Brexit en de presidentsverkiezingen in de VS zorgden voor beroering. Landelijk zien we meer verbale tegenstellingen in de politiek, in de rechtszaal en via social media. En dat terwijl het zo goed gaat met ons land, onze welvaart, onze economie……

Veerkracht
Nederland staat hoog op allerlei staatjes. Twee jaar geleden ondenkbaar, nu blijken ze een stevig fundament te vinden op de Nederlandse veerkracht. Helaas is die veerkracht niet zonder schade, niet zonder tweedeling. Tussen hen, die het dag na dag beter gaat, en hen waar het structureel aan kleur op de wangen ontbreekt. In december liet één van de meest invloedrijkste Nederlanders: Kim Putters, directeur Sociaal Cultureel Planbureau, hier in Landvast zien dat deze tweedeling alle groepen van de bevolking treft.

Waar het gaat om de economie worden businessmodellen herzien, succesformules uit het verleden gewogen en te licht bevonden. Bedrijven sluiten. Mensen raken hun zekerheden kwijt met onzekere tijden voor zich.

Ook in Alblasserdam zijn de vanzelfsprekende arbeidsplaatsen niet meer vastgeklonken aan het metaal, trad een ‘kink in dé Kabel’ op. De maakindustrie moet zich aanpassen aan de nieuwe eisen van de tijd. Tegelijk is er onbegrip over keuzes, die bedrijven soms maken. Alblasserdam kenmerkt zich als dorp met karakter. Een eigenschap die het verschil kan maken. En die op meerdere fronten in 2016 het verschil gemaakt heeft. Dit jaar sta ik stil bij de karaktervolle eigenschap van Alblasserdam en de Alblasserdammers: Ondernemend Alblasserdam, In de brede zin van zijn betekenis. Wat verstaan wij eigenlijk onder ondernemen? Wat betekent ondernemen voor ons dorp? Wat is omvang en impact van ons bedrijfsleven?

In Alblasserdam zijn 8238 arbeidsplaatsen en 1829 bedrijven. Kijkend naar de kaart van Alblasserdam valt op dat ongeveer de helft bestaat uit bedrijventerrein. 155 hectare totaal oppervlak, bijna 850 ondernemingen op drie bedrijventerreinen. Goed voor ruim 7200 banen. Geleid door mensen die het aandurfden te starten met ondernemen. Die aanpakken en durven! Die keuzes maken ondernemers die in het oog springende prijzen winnen of ondernemers die producten inwisselen voor betere.

Bedrijfsprocessen aanpassen met als doel: omzet draaien, mensen aan het werk hebben en houden. Bij hen klinkt één geluid boven alle andere: de hartslag van de passie! De liefde voor het ambacht en de maatschappelijke context waarin mensen het vak uitoefenen. In Alblasserdam zien we naar elkaar om!
Vorige maand bleek dat maar weer, toen we hier bij de kring van ondernemers een ‘landvast’ troffen, waarmee medewerkers van Nedstaal zich kunnen verbinden op weg naar nieuwe jobs. Ruim 130 vacatures werden aangeboden tijdens de banenmarkt. Ondernemerschap met een hart! Een klein maar o zo tastbaar gebaar aan allen die in onzekerheid verkeren.

Ondernemerschap kan soms hard zijn….. Je wereld staat even stil als een enorme brand je bedrijf in vijf minuten in vlammen zet. Wij wensen directie en medewerkers van het Lascentrum veel succes bij de wederopbouw!

Doen in het dorp
In 2016 heb ik onder het motto “Doen in het Dorp” de handen uit de mouwen gestoken bij onze middenstanders. In de winkelgebieden werkte ik woensdagochtenden mee in kleine en grote winkels. In familiebedrijven, eenmanszaken en bij grootgrutters. Wat betekent ondernemerschap voor winkeliers en voor de middenstanders in ons dorp? Ik heb daar nu meer inzicht in gekregen! Zoals over de betekenis en effecten van de flexwet. Over de effecten van ons bancaire stelsel op de boekhouding en de portemonnee van winkeliers. De effecten van een winkel in sociaal opzicht en in zijn omgeving. Door contacten met medewerkers, winkeliers en klanten. Veel nieuwe gezichten!

Initiatieven
Ondernemerschap gaat ook over nieuwe initiatieven zoals campercamping Kinderdijk op Haven Zuid. Een lokaal initiatief dat na ruim een half jaar al het predicaat “gewaagd en geslaagd” verdient.
Zo zijn er meer voorbeelden van gewaagd ondernemerschap: initiatieven zoals de start van Kinderopvang in het scoutinggebouw bij het Lammetjeswiel.

Of ParticiPand: startende, maatschappelijk betrokken ondernemers in de voormalige school aan de Lelsstraat. Een initiatief voor mensen met een hulpvraag, door mensen met lef. Bereid hun nek uit te steken om te ondernemen op onontgonnen terrein. Met betekenis voor het dorp! In Alblasserdam gaat het in de eerste plaats om mensen: de Alblasserdammers zelf. 2016 bracht ons daarin een mijlpaal: de begroeting van de 20.000e inwoner: baby Salomé! Ook zij zal ondernemend haar wijde wereld in trekken. Eerste pasjes zetten op weg naar nieuwe ontdekkingen.

Samen doen
Ontdekkingen die ook onze ondernemende inwoners samen doen. Alblasserdammers die de handen ineen slaan, plannen maken en uitvoeren. Zoals het Lammetjeswiel en het Scheldeplein. Plannen met breed maatschappelijk en politiek draagvlak, waar dit voorjaar de uitvoering start.

Vrijwilligers en mantelzorgers
Wat voor de hulpbehoevende of eenzame Alblasserdammer een hele onderneming kan zijn, maken vrijwilligers en mantelzorgers mogelijk. Soms denk ik wel eens is, dat de activiteit binnen dit domein de grootste onderneming is die Alblasserdam rijk is. Bestuurd door de ‘werkvloer’ zelf. Drijvend op de eigen energie om van waarde te zijn voor de medemens. We zijn enorm trots op de vele vrijwilligers en initiatieven die ons Damdorp rijk is! Ik kan ze onmogelijk allemaal noemen.

Vanavond zet ik wel de schijnwerper op een aantal ondernemende vrijwilligers die in 2016 iets nieuws hebben opgepakt. Zoals Ria Barra die in de Postduif maaltijden kookt voor eenzame en alleenstaande mensen. Of Esther Vliegenthart die, met haar tweewekelijkse groep voor broertjes en zusjes van kinderen met een meervoudige psychische aandoening, veel betekent voor de naasten van mensen met een intensieve hulpvraag.

Nieuw is ook de aanpak van de bewonersgroep Blokweer II, die via menselijke thermometers per straat bewaakt dat alle bewoners zich bij de plannen voor de grote reconstructie betrokken kunnen voelen. Mooi deze inzet van bewoners te zien! Bij hen zit immers de kennis van de buurt.

Verrassend is het initiatief ‘de Bonte Molen’. Twee buurvrouwen, die door renovatiewerkzaamheden erachter kwamen dat ze gemeenschappelijke ideeën hebben over hoe het in en om hun flat beter kan. Een buurtinitiatief dat zich inzet voor de wijk Souburgh en potentie heeft uit te groeien tot een verzamelplaats voor initiatieven om de samenhang in de wijk te versterken. Waar dorpsambassadeurs tot ontplooiing én ondernemerschap komen.

Buurtpreventie
Ondernemende inwoners gaat ook over de buurtpreventiegroep Kinderdijk, waar inwoners sinds begin 2016 de straat op gaan om bij te dragen aan sociale veiligheid. Door preventief te signaleren en adviseren over potentiële risico’s. Resultaat: stevig gedaalde criminaliteitscijfers! Goed voorbeeld doet goed volgen. Wat ook blijkt uit de vliegende start van van whatsapp buurtpreventie vorig jaar. Nu negen groepen in één jaar met ruim 500 aangesloten Alblasserdammers.

Dienstverlenend
We kunnen met recht spreken over “Ondernemend Alblasserdam”. Als overheid past het ons om de schijnwerper vooral op u te richten. Wij: politiek, bestuur en organisatie dienen u, de samenleving! U bent het episch centrum. Ondernemend Alblasserdam bent u!
Het runnen van een gemeentelijke organisatie om u te kunnen dienen is een onderneming op zich. Mooi moment om onze nieuwe Algemeen Directeur aan u voor te stellen, zij kijkt uit naar een nader kennismaking met u komende periode.

Dames en heren,
Op 15 maart kiest Nederland een nieuwe Tweede Kamer. Andere verhoudingen bepalen dan het politieke klimaat. In de campagnetijd, zullen visie, ideeën en tweespalt de media beheersen. In Alblasserdam werken we ongeremd door aan het realiseren van onze gezamenlijke doelen. Wij zijn immers ondernemend Alblasserdam. Via de Samenlevingsagenda werken we aan een mooier, veiliger Alblasserdam met inspanningen om de omstandigheden van alle Alblasserdammers naar aard en eigen schaal verder te verbeteren.

Inspiratieagenda
Tegelijkertijd blikken we vast vooruit naar de volgende periode: de raadsperiode 2018-2022. Vorig jaar nodigde ik u uit om uw inspiratie voor de toekomst van Alblasserdam met ons te delen. Ideeën, wensen, vraagstukken die om aanpak vragen. Ze zijn in vele van onze ontmoetingen, gesprekken en contacten opgetekend. Soms concreet, soms abstract. Snel uitvoerbaar of vergezichten om mee aan de slag te gaan.
Vandaag zaaien we met als doel om in 2022, of eerder, te oogsten.

Ik presenteer u daarom de Inspiratieagenda 2017-2022. Rijp en groene ideeën en suggesties staan op deze agenda door elkaar. Met als doel: de politieke partijen in Alblasserdam te inspireren bij het schrijven van hun verkiezingsprogramma’s. Maar ook als inspiratie en aanjager voor het indienen van nog meer, nog betere of andere goede ideeën. Het zijn immers in deze fase vooral suggesties die aanzetten tot denken. Agenderend. Het kunnen plannen worden als de politiek en de samenleving er voor wil gaan. Dé start van een nieuwe Samenlevingsagenda. Het nadenken over onze gemeenschappelijke toekomst mag namelijk nooit stilstaan. Net als in ondernemingen geldt ook hier: stilstand is achteruitgang. Bij uw vertrek straks, krijgt u een kleine attentie die als inspiratie kan dienen voor een bloemrijk boeket aan nog meer ideeën voor uw volgende Samenlevingsagenda.

Ideeën
Ik benut dit moment om twee van mijn eigen ideeën met u te delen: Ten eerste: een Alblasserdams eerbetoon aan de meest bekende Nederlandse ambassadeur van deze tijd. Helaas in 2016 overleden, maar naast de nalatenschap van zijn Johan Cruijff foundation vooral op ons netvlies als beste voetballer van Nederland. Een maatschappelijk betrokken sportman! Hij opende voor ons deuren in binnen- en buitenland simpelweg door het noemen van zijn naam.

Ten tweede: een Alblasserdamse proef met stemrecht voor 14- tot 18 jarigen. Passief, actief of wellicht zelfs allebei. Ik zie daar veel aanleiding toe. Kinderen die vanaf hun 12e via hun smartphone toegang hebben tot de hele wereld en deze dus ook kunnen beïnvloeden, verdienen het om te leren verstandig met die invloed om te gaan. Laten we ze niet zes jaar weghouden bij de meest betekenisvolle plek van beïnvloeding: onze democratie. Laten we ons verbinden met onze jeugd.

Een programma democratische vorming voor onze jeugd zou ertoe kunnen leiden dat onze jongeren in Alblasserdam zich beter gehoord en vertegenwoordigd voelen. Zij zijn onze route 22, onze toekomst!

Tweede Kamerverkiezingen
Op 15 maart organiseren we, tijdens de uitslagenavond van de Tweede Kamerverkiezingen, een debatavond over alle tot dan ingediende ideeën. Ik reken op veel verschillende meningen, suggesties en constructieve bijdragen.

Een debatavond voor, door en met u! In Alblasserdam geven we immers met elkaar vorm aan de agenda van de samenleving. Hier versterkt de maatschappelijke democratie de politieke democratie. Hier ondernemen we zelf actie. Wij zijn immers met elkaar Ondernemend Alblasserdam! Graag wil ik dan nu de partijvoorzitters van de politieke partijen naar voren vragen om u de Inspiratieagenda 2017-2022 officieel aan bieden, ter inspiratie namens de Alblasserdamse samenleving!