ALBLASSERDAM – De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid heeft bewoners van de West-Kinderdijk in Alblasserdam per brief gevraagd om medewerking te verlenen aan een bodemonderzoek dat begin 2017 wordt uitgevoerd. De dienst wil in een aantal tuinen enkele boringen laten uitvoeren om zo er achter te komen wat de mate van verontreiniging is met lood langs de West-Kinderdijk in Alblasserdam en Molenstraat in Kinderdijk.

Onderzoek RIVM aanleiding
Afgelopen jaar kwam het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) met een onderzoek waarin staat dat kinderen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar die in aanraking komen met door lood verontreinigde grond, meer lood in het lichaam opnemen dan tot dan werd aangenomen. Dat kan invloed hebben op hun leervermogen. Dat onderzoek was de aanleiding om het bodemonderzoek te gaan uitvoeren.

Aanmelden voor onderzoek
De boringen worden met de hand uitgevoerd en de tuinen worden in oorspronkelijke staat terug gebracht. Uit de bewoners die hun tuin beschikbaar stellen wordt een selectie gemaakt voor een representatief onderzoek. Met de geselecteerde bewoners maakt het adviesbureau een afspraak om de planning en het onderzoek te bespreken.

Alblasserdammers die een brief hebben ontvangen, kunnen zich voor het onderzoek aanmelden tot 31 januari 2017.  De gebruiksadviezen die de GGD heeft gegeven medio 2016 blijven van kracht.

Meer weten?
Meer informatie en een overzicht met de meest gestelde vragen/antwoorden vindt u op de website van OZHZ. Heeft u vragen over dit onderwerp? Mailt u dan naar communicatie@ozhz.nl