KINDERDIJK – Het verkeershandhavingsplan Kinderdijk dat medio 2015 het licht zag werpt zijn vruchten af. De overlast en hinder van campers en bussen is flink verminderd. Dit concluderen politie, gemeente, SWEK en Belangenvereniging Kinderdijk die het plan hebben geëvalueerd. Het plan is een onderdeel van de integrale aanpak om in Kinderdijk verkeersoverlast terug te dringen en de veiligheid te vergroten.

Het doel van het plan was om de overlast van met name bussen en campers te verminderen en om de verkeersveiligheid in het dorp te vergroten. Kerende en achteruitrijdende bussen en overal parkerende campers waren de inwoners van Kinderdijk een doorn in het oog.

Flyers
Door flyers uit te reiken, chauffeurs beter te verwijzen naar parkeerplaatsen buiten Kinderdijk via borden en geïnstrueerde verkeersregelaars en extra inzet van bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s) nam de overlast flink af. Ook de politie was vaker aanwezig om een oogje in het zeil te houden en mensen aan te spreken.

Parkeer in Alblasserdam
In 2016 is er duidelijk één boodschap gecommuniceerd: parkeer buiten Kinderdijk in Alblasserdam of in de Vletstraat in Nieuw-Lekkerland en gebruik de fiets. Buschauffeurs kregen de boodschap mensen uit te laten stappen en daarna door te rijden naar de parkeergelegenheden in Alblasserdam en Nieuw-Lekkerland. Wel viel op dat zodra de handhaving verminderde, de overlast weer toenam. Uiteindelijk zijn foutparkeerders en (bus)chauffeurs vooral toegesproken. Er zijn circa 20 bekeuringen uitgeschreven door de boa’s. Het is druk op de Molenstraat en dijk maar er zijn nauwelijks kerende bussen meer wat de veiligheid ten goede komt.

Toeristen
De gunstige uitkomst van de evaluatie is voor gemeente, SWEK, politie en Belangenvereniging Kinderdijk reden om in 2017 door te gaan op de ingeslagen weg. Er liggen nog een paar uitdagingen. Zo is het nog even de vraag welke parkeergelegenheden weer beschikbaar komen. En er is de toename van het aantal toeristen dat met de personenauto naar Kinderdijk komt. Hoe daarmee omgaan is om te bekijken in de totale aanpak. Zo wordt gewerkt aan transferia en een zogenaamde Kiss & Ride-zone voor touringcarbussen.

Nieuw bezoekerscentrum
In 2017 staat de aanleg daarvan op de planning, net als de entreezone en het nieuwe bezoekerscentrum. Dat zal het nodige bouwverkeer opleveren. Volgend jaar staan ook de herinrichting van de Molenstraat en Lekdijk op de rol die in fasen wordt uitgevoerd. De aanbevelingen van Veilig Verkeer Nederland komen daarmee op het goede moment en worden meegenomen. De genomen maatregelen tegen campers en bussen zijn succesvol, maar er is geen reden om achterover te leunen.