ALBLASSERDAM – Mijndert de Lang (72) en Ina de Lang – Middel (69) uit Alblasserdam zijn vijftig jaar getrouwd. Het echtpaar leerde elkaar 55 jaar geleden kennen op de ‘meidenmarkt’ op de Dam in Alblasserdam. In de weekenden was het gebied rondom de Dam een soort datingsplaats, die in de volksmond, vanwege de vele ontstane relaties aldaar, de ‘meidenmarkt’ werd genoemd. “Je moest rondjes blijven lopen, want als je stilstond, dan kreeg je een boete. Het was er altijd erg druk,” herinnert meneer zich.

Mijndert en Ina raakten op de ‘mart’ met elkaar in gesprek en werden verliefd. Vijf jaar laten traden zij in het huwelijk. Ze kregen één zoon en hebben inmiddels één kleindochter.

Kloos
Meneer heeft in zijn werkzame leven gewerkt bij Kloos Constructie in het Damdorp. Meneer De Lang: “In begon op de leerschool en ben opgeklommen tot chef. Ik heb dertig jaar bij Kloos gewerkt.” Mevrouw werkte tot haar huwelijk bij het atelier van Feitsma.

Water en boten
Tegenwoordig is het echtpaar nog veel te vinden op en rond het water. Onder meer in de haven bij Watersportvereniging Alblasserdam, waar Mijndert havenmeester is. Meeneer: “Boten zijn mijn grote hobby. Mijn eerste bootje kocht ik toen ik nog kind was voor vijf gulden.” Verder gaan meneer en mevrouw regelmatig op de koffie bij hun 87-jarige buurman. Daar waar nodig, helpen zij hem.

Felicitatiebezoek
Het gouden huwelijksjubileum wordt gevierd met een feest in Landvast. Burgemeester Jaap Paans bracht het echtpaar, dat in de Jonkerstraat woont, een felicitatiebezoek en overhandigde daarbij als cadeau een boek over werelderfgoed Kinderdijk.