ALBLASSERDAM – De burgemeester heeft besloten om tijdens de jaarwisseling 2016-2017 carbidschieten van 18.00 tot 2.00 uur ‘s nachts toe te staan op drie plaatsen in het dorp. Voor het afschieten van carbid moet wel vooraf toestemming worden gevraagd bij de gemeente. Dit kan tot en met 30 december 2016. De toegewezen plaatsen zijn het oude handbalveld bij sportpark Souburgh, het grasveld naast het basketbalveld aan de Vondellaan en het voetbalveld in recreatiegebied het Lammetjeswiel.

Voorwaarden
Het afsteken van carbid mag alleen onder de volgende de volgende voorwaarden:
–    Alleen carbidschieten tussen 18.00 en 2.00 uur s ‘nachts.
–    Om de veiligheid van het publiek en de eigen veiligheid te waarborgen vindt het carbidschieten plaats door een persoon van ten minste 16 jaar oud, die zich houdt aan de wet- en regelgeving rondom alcohol en- drugsgebruik.
–    Tenminste één persoon van 18 jaar houdt toezicht op het carbidschieten. Hij of zij is aanspreekbaar voor de ordehandhavers en niet onder invloed van alcohol en/of drugs.
–    Schieten: in een richting die tegengesteld is aan de richting van de dichtstbijzijnde (woon) bebouwing, en waar geen busdeksels of andere gevaarlijke voorwerpen worden weggeschoten. Het gebruik van (voet)ballen of andere afsluitingen gebeurt zodanig, dat daardoor geen schade wordt veroorzaakt.

Vooraf toestemming vragen
Voor het afschieten van Carbid op genoemde plaatsen moet vooraf toestemming worden gevraagd bij de gemeente. Dit kan tot en met 30 december 2016 bij de Remy Goedhart, adviseur Openbare Orde en Veiligheid r.goedhart@alblasserdam.nl, telefoon: 078-7706092.