nieuwe-afbeelding-14-mediumKINDERDIJK – Belangenvereniging Leefbaarheid Kinderdijk verzet zich tegen de plannen die er zijn om een ‘educatieschuur’ van 17 meter lang en 6 meter hoog te plaatsen bij de molen aan de Overwaard 7 in Kinderdijk. De vereniging heeft inmiddels bij de rechtbank beroep ingesteld tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Molenwaard om een vergunning voor het project af te geven.

Belangenvereniging Leefbaarheid Kinderdijk heeft grote moeite met de afmetingen en locatie van de schuur. “De ‘standaard’ toeristen foto wordt vanaf de brug bij de Blokweerse Wipmolen genomen. Wanneer de educatieschuur gebouwd gaat worden zoals bedacht, zal de doorgaande lijn van de molens verstoord worden door een schuur. De schuur is buitenproportioneel groot voor een schuur bij een woning,” schrijft Johan Velthuizen van de Belangenvereniging Leefbaarheid Kinderdijk.

Velthuizen vervolgt: “De bouw van deze educatieschuur is op diverse punten in strijd met het vigerende en toekomstige bestemmingsplan. Daarnaast maken wij ons grote zorgen om het authentieke karakter van het gebied. Wij zijn van mening dat de schuur geen enkele historische waarde heeft en dus niet gebouwd zou moeten worden. Tot slot zal een gebouw om toeristen te ontvangen de leefbaarheid van Kinderdijk verslechteren omdat het nog meer bezoekers aantrekt. Bovendien is de schuur onbereikbaar voor hulpdiensten.”

Volgens de gemeente Molenwaard voldoet de aanvraag, die is ingediend door de Stichting Wereld Erfgoed Kinderdijk, aan alle gestelde eisen en mag de schuur er komen. De rechter zal binnenkort beslissen of de schuur gebouwd mag worden.

Het volledige beroep tegen het collegebesluit, inclusief de overwegingen van de gemeente Molenwaard zijn te vinden in dit document.

nieuwe-afbeelding-14-medium

Volgens de Belangenvereniging Leefbaarheid Kinderdijk zal de schuur er ongeveer zo uit gaan zien.

De ‘standaard’ toeristen foto wordt vanaf de brug bij de Blokweerse Wipmolen genomen en ziet er ongeveer zo uit.

De ‘standaard’ toeristen foto wordt vanaf de brug bij de Blokweerse Wipmolen genomen en ziet er ongeveer zo uit.

nieuwe-afbeelding-13-medium