file a15 bij Alblasserdam [Desktop Resolutie]ALBLASSERDAM – De file op de A15 tussen knooppunt Ridderkerk – knooppunt Gorinchem is de duurste file van Nederland. Dat blijkt uit  berekeningen van onderzoeksinstituut TNO, meldt NOS.nl. De economische schade voor het vrachtverkeer bedroeg in 2015 meer dan elf miljoen euro. In 2014 bedroeg de schade 8,8 miljoen euro. Ondernemersverenigingen EVO, Transport en Logistiek Nederland en de Fenedex noemen de cijfers alarmerend en vragen het kabinet om meer te investeren in asfalt.

“Files zorgen niet alleen voor ergernis, maar ook voor onbetrouwbaarheid in de planning van bedrijven”, zegt Raymond Mens van de EVO tegenover NOS.nl. “Vrachtauto’s zijn langer onderweg omdat ze stilstaan of om moeten rijden, en indirect zorgen vertragingen voor lege schappen of in het ergste geval, het stilleggen van productielijnen”.

De bedrijven willen dat het kabinet de grootste knelpunten direct aanpakt, zoals de knooppunten Ridderkerk-Gorinchem (A15) en Ypenburg-Kleinpolderplein (A13).

Brandbrief
Woensdag 23 november 2016 is vanuit de Drechtsteden een ‘brandbrief’ gestuurd naar minister Schultz van Infrastructuur en Milieu. Daarin wordt het fileprobleem uitgelegd en gevraagd of de minister bereid is het gesprek hierover aan te gaan om te bezien welke oplossingen er zijn. “We pleiten niet alleen voor meer asfalt maar beogen een combinatie van interventies. Met slimme innovatieve maatregelen zoals bijvoorbeeld het spreiden van verkeer over de dag en meer samenwerking tussen producent en vervoerder (waardoor efficiënter gebruik wordt gemaakt van beschikbare laadvolumes) kan de bestaande infrastructuur beter en efficiënter worden benut,” schrijft Hans Tanis, Regionaal portefeuillehouder Verkeer & Vervoer GR Drechtsteden.

Tanis vervolgt: “In het gesprek dat u met elkaar voert verzoeken wij u, de A15 – in het bijzonder het wegvak Papendrecht en Gorinchem – te kwalificeren als een van de majeure knelpunten en hiervoor een substantieel deel van de beschikbare 200 miljoen voor de MIRT-corridor Oost te alloceren.”

Noodoproep
Meer informatie over de gestuurde noodoproep en de maatregelen die op korte termijn het leed al enigszins moeten verzachten, is hier te vinden.

file a15 bij Alblasserdam [Desktop Resolutie]