wilgen-mediumALBLASSERDAM – Op woensdagavond 23 november 2016 verzorgt bestuurslid Arie van Dijk een lezing voor de Historische Vereniging West-Alblasserwaard. Het thema is ‘Teelt, verwerking en toepassing van griendhout’. Plaats van handeling is de grote zaal van de Havenkerk aan de Ieplaan 9 in Alblasserdam. De lezing begint om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur. De avond is toegankelijk voor leden en niet-leden. De toegang is gratis.

In de 19e en begin 20e eeuw heeft de teelt van wilgenhout en de verwerking van dit materiaal tot een veelvoud van producten, een zeer belangrijke economische rol gespeeld in Nederland . Met name in het benedenrivierengebied op de vele binnen- en buitendijkse grienden heeft de teelt op grote schaal plaats gevonden. Omdat de wilg een aantal unieke eigenschappen heeft zoals buigzaamheid, taaiheid, schilbaarheid, splijtbaarheid en een enorme groeikracht, heeft de mens daar dankbaar gebruik van weten te maken en heeft ons land een groot deel van zijn behoud en opkomst te danken aan deze bijzondere houtsoort.

De grootste bloei van de griendcultuur lag in de 19de en begin 20ste eeuw. Dit hing samen met de snelle opkomst van nijverheid, handel en verkeer in deze periode, die leidde tot een toenemende vraag naar griendhout voor het vervaardigen van vaten, manden en zinkstukken. Ook voor veel ondernemers hier in de regio is dit materiaal van enorme betekenis geweest. In deze presentatie zal het accent vooral liggen op de verwerking van dit materiaal en zal aan de hand van veel historisch beeldmateriaal een overzicht gegeven worden van de fabricage en toepassing van producten die van wilgenhout gemaakt werden zoals: manden, hoepels voor de fabricage van vaten, zinkstukken voor kust- en oeververdediging, oeverbeschoeiing, gereedschappen en boerengeriefhout.

Tekst en foto: Historische Vereniging West Alblasserwaard.

wilgen-medium