dsc04925koor13nov-mediumALBLASSERDAM – Afgelopen zondag 13 november 2016 heeft het Fatimakoor van de Rooms-Katholieke Fatimakerk aan de Parallelweg in Alblasserdam haar vijftigjarig bestaan gevierd. Dit deed het met het opluisteren van een viering. Dit was tevens de laatste solozang van dit koor. In de kerk wordt zondag 20 november om 09.30 uur de laatste dienst gehouden. Daarna wordt het gebouw voorgoed gesloten.

De dag begon met het voorwoord van de voorzitter van het Fatimakoor Netty Haverkamp. Zij bedankte, dirigenten, organisten oud-leden van het koor, en de locatieraad.  De locatieraad heeft zich met man en macht verzet tegen de sluiting van de kerk en heeft het ondanks dat hij dicht moest nog 2 jaar gered om de kerk  langer open te houden. Het mooie hiervan was dat het Fatimakoor zodoende haar jubileum kon vieren.

Emotioneel
De jubileumviering werd voorgegaan door pastor Tjeerd Visser. Het Fatimakoor heeft veel liederen gezongen uit eigen repertoire om al de mooie gezangen nog eens ten gehore te brengen. Het was voor menig parochiaan een emotionele dag.

Dank
Na afloop van de Eucharistieviering was er een kopje koffie, glaasje en een broodje. Van heel veel parochianen is gehoord dat zij de viering heel mooi en indrukwekkend vonden.  Men bedankte de organisatie voor een mooie viering en een zeer gezellig samenzijn.

Herinneringen
In haar voorwoord zei Netty Haverkamp: “Wij laten onze geschiedenis achter in dit mooie kerkgebouw, de herinneringen aan 50 jaar Fatimakoor nemen we mee in ons hart.”

Voorgoed
Op zondag 20 november zingt het Fatimakoor nog samen met koor Kordaat en Cantate Domino in de allerlaatste Eucharistieviering. Ook in deze viering gaat Pastor Tjeerd Visser voor, samen met  Pastor Tessica Dam onder wie de Alblasserdamse kerk valt. De deuren van de Fatimakerk zullen om 12.00 uur  voorgoed sluiten.

Sterkte
Namens het Fatimakoor wensen de bestuursleden Emmy en Netty hun koor en Parochianen heel veel sterkte met de laatste viering en tevens de sluiting.

Tekst en foto: Netty Haverkamp.

dsc04925koor13nov-medium

Fatimakerk-Alblasserdam rooms katholiek