wateroverlast-bron-waterschap-rivierenlandALBLASSERDAM – Waterschap Rivierenland komt op maandag 21 november 2016 met de blauwe caravan naar de weekmarkt op het Wilgenplein in Alblasserdam. De medewerkers van het waterschap gaan daarin graag met het publiek het gesprek aan over wateroverlast. Afgelopen jaar is er in diverse gemeenten flinke wateroverlast geweest door de piekbuien.

In de week van 21 tot en met 26 november trekt het waterschap met  een blauwe waterschapscaravan het gebied door. “Door middel van een enquête bevragen we inwoners kort over hun kijk en beleving op het onderwerp wateroverlast. De uitkomst van de steekproef wordt gebruikt om de communicatie inwoners beter over  wateroverlast te informeren. Met het uiteindelijke doel om het waterbewustzijn van inwoners te vergroten,” aldus een woordvoerster van het waterschap.

De zegsvrouw vervolgt: “Door de klimaatveranderingen krijgen we steeds extremere piekbuien.  Samen met diverse gemeenten kijkt het waterschap welke maatregelen te nemen zijn om de gevolgen van hevige piekbuien te beperken. En het watersysteem meer klimaatbestendig te maken, zodat eventuele wateroverlast beperkt wordt. Zo maken we met waterberging extra ruimte op piekbuien op te vangen,  verbreden we sloten en baggeren we.”

Foto: Waterschap Rivierenland.

wateroverlast-bron-waterschap-rivierenland