FatimakerkALBLASSERDAM – Tientallen jaren lang was de Fatimakerk aan de Parallelweg in Alblasserdam een warm thuis voor vele mensen. Op 20 november 2016 zal de Fatimakerk in de laatste Eucharistieviering aan de eredienst worden onttrokken waarna de kerk haar deuren definitief zal sluiten.

Pijnlijk moment
In verband met het ontbreken van voldoende pastorale zorg binnen de Heilige Theresia van Ávila-parochie in de Drechtstreek is al in december 2014 het besluit genomen een tweetal kerken binnen de parochie te sluiten. Eerder is de Emmanuelkerk in Dordrecht aan de Eredienst onttrokken en op zondag 20 november 2016 zal dus de Onze Lieve Vrouwe van Fatimakerk in Alblasserdam haar deuren sluiten. Dit tot verdriet van de betrokkenen. “Een buitengewoon pijnlijk en moeilijk moment voor iedereen die zich met deze kerk verbonden voelt”, aldus voorzitter Jan Notenboom van de locatieraad Fatimakerk.

Sliedrecht
Op 20 november zal de Fatimakerk in de laatste Eucharistieviering aan de Eredienst worden onttrokken. Tijdens deze sluitingsviering voor genodigden worden diverse symbolen uit de Fatimakerk overgedragen aan de naburige kerken van Papendrecht en Sliedrecht. De Alblasserdamse geloofsgemeenschap heeft ervoor gekozen om officieel aansluiting te zoeken bij de gemeenschap van de Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand te Sliedrecht. De samenwerking met deze geloofsgemeenschap is inmiddels gestart en geeft zicht op een hoopvolle toekomst.

Niet makkelijk
Het sluiten van de kerk was volgens de vicevoorzitter van het parochiebestuur geen gemakkelijk besluit. “Ook wij bouwen liever kerken dan ze te sluiten”, vertelt Herman Jonker. “Helaas moeten we nu knopen doorhakken voor de toekomst. We kunnen moeilijke besluiten niet voor ons uit blijven schuiven.” De bewondering van Jonker voor de locatieraad en gemeenschap van de Fatimakerk is groot. “Ondanks het verdriet en de onvrede hebben zij enorm hard gewerkt aan de overgang naar de kerk in Sliedrecht.”

Veel werk verzet
Pastoor Tjeerd Visser van de H. Theresia van Ávila-parochie in de Drechtsteden is hoopvol over de toekomst van de gemeenschappen die gezamenlijk verder moeten gaan. “De afgelopen tijd heeft laten zien dat onze kerk rijk is aan deskundige, enthousiaste en betrokken mensen. Er is nog veel werk te verzetten nu de sluiting definitief is, maar ik heb er alle vertrouwen in dat het ons gaat lukken om samen nieuwe wegen te ontdekken.”

Kerkgebouw en locatie
Wat er met het kerkgebouw en de grond er om heen gaat gebeuren, is nog niet beslist. Vanuit diverse hoeken is interesse getoond in het gebouw / de locatie. De komende tijd wordt gekeken naar de mogelijkheden. Zodra daar meer informatie over bekend is, volgt een nieuwe bericht op deze website.

Fatimakerk