camera-beveiliging-camera-bewaking-mediumALBLASSERDAM – Burgemeester Jaap Paans wil graag dat de gemeente Alblasserdam geld uittrekt voor de verbinding van camerasystemen in het Damdorp. In de begroting van 2017 wordt door het college van B&W rekening gehouden met een investering 25.000 euro en in de jaren erna een jaarlijkse uitgave van 10.000 euro voor beheerkosten. “Mijn ideaalbeeld is dat we het in geval van nood vanaf de Ruigenhil tot aan het Scheldeplein kunnen zien wat er is gebeurd, zonder dat we vanuit de overheid overal camera’s neerzetten,” vertelt Paans. Hij voegt daar aan toe: “Het is echter nog geen uitgewerkt plan, want eerst moet hierover worden gesproken in de gemeenteraad.”

Verbinden
Met de verbinding van de systemen hoopt Paans de veiligheid in het dorp te verbeteren.  Het idee is om, in samenwerking met de politie, alle bestaande camerasystemen van (horeca) ondernemers  in het dorp met elkaar te verbinden. Ook wordt gekeken of particuliere camera’s aan het nieuwe systeem toegevoegd kunnen worden.

Stevige impuls
Paans: “Misschien is het in 2017 al mogelijk om te komen tot het aansluiten van de verschillende, bestaande camerasystemen, zodat de beelden vanuit één systeem uitgelezen kunnen worden op het moment dat dat nodig is. De enige die toegang tot dit systeem zal krijgen, is de politie. Als overheid willen we geld beschikbaar stellen om hier een stevige impuls aan te geven. ”

Privacy
De burgemeester wil op korte termijn met de gemeenteraad in gesprek over het idee. “We kijken daarbij wat haalbaar is en hoe de privacy kan worden gewaarborgd. Ook de vraag of het systeem van de overheid moet zijn of juist niet, moet verder uitgediept worden, want wij zijn als overheid aan allerlei beperkingen gehouden door alle wet –en regelgeving.”

Landelijk systeem
Op dit moment is er wel al een landelijk systeem van de politie dat registreert waar camera’s hangen. Om te weten waar camera’s geïnstalleerd zijn en wat zij ‘zien’, maakt de politie gebruik van een databank, genaamd ‘Camera in Beeld’. (Zie ook deze site) Met deze databank kan de politie zien waar in de buurt van een misdaad zich camera’s bevinden die mogelijk beelden van de dader hebben. Deze beelden zijn echter niet direct in te zien, maar pas nadat ze bij de eigenaar zijn opgevraagd. Het systeem dat Paans in Alblasserdam wil invoeren, moet direct ‘uitleesbaar’ worden voor de politie. Het initiatief staat los van de investeringen in camerabeveiliging op de bedrijventerreinen door de Stichting Ondernemersfonds Alblasserdam.

camera-beveiliging-camera-bewaking-medium