img_4516-mediumALBLASSERDAM – Negen horecaondernemers, burgemeester Jaap Paans van Alblasserdam en basisteamchef Kees Geers van de politie hebben maandag 24 oktober 2016 afspraken ondertekend die geweld en overlast in en rondom horecagelegenheden in het Damdorp moet voorkomen en bestrijden en de kwaliteit van het uitgaan in het dorp moet verbeteren. De afspraken zijn opgenomen in het zogenoemde ‘horecaconvenant 2016’. Het convenant is een aanvulling op het gemeentelijk integraal horecabeleid en is een actualisatie van het convenant van 2013.

Forse toename
“Het is belangrijk dat het convenant uit 2013 nieuw leven wordt ingeblazen. Vooral omdat de ontwikkelingen in het uitgaansleven ook in Alblasserdam verder gaan. We zien in het afgelopen jaar een forse toename van de belangstelling in het uitgaan, recreëren en verblijven in ons dorp. Dat heeft soms ook gewoon te maken met de komst van nieuwe ondernemers,” vertelde burgemeester Paans tijdens de ondertekening in Het Wapen van Alblasserdam.

Camerasystemen
In het convenant is onder meer opgenomen dat de gemeente zorg draagt voor goed bereikbare parkeermogelijkheden, voldoende afvalbakken en vandalismebestendig straatmeubilair rondom horecagelegenheden. Verder staan er afspraken in over gebiedsverboden voor overlastgevers en de gewenste koppeling van camerasystemen, zodat bij een incident goed te achterhalen is wat er nu precies is voorgevallen.

Twee extra politieauto’s
De verantwoordelijkheid van de politie is gericht op opsporing van strafbare feiten en op het houden van toezicht dat gericht is op het handhaven van de openbare orde. De politie zet bij normale omstandigheden van zaterdagnacht op zondagmorgen twee extra politievoertuigen in in het gebied ‘Drechtsteden Buiten’, waar Alblasserdam onder valt. Drie jaar geleden was het zo dat er tijdens deze nacht twee politieagenten in Alblasserdam beschikbaar waren.

Alcoholmisbruik voorkomen
Van de horecaondernemers wordt onder meer verwacht dat alcoholmisbruik wordt voorkomen. Zo mag er geen alcohol geschonken worden aan publiek dat jonger is dan achttien jaar en aan personen die ‘in kennelijke staat van dronkenschap’ verkeren. Daarnaast moeten ondernemers het gebruik van alcoholvrije en alcoholarme dranken bevorderen. Verder moeten de ondernemers voldoen aan de geluidsnormen en moeten zij er voor zorgen dat verontreiniging in de nabijheid van de zaak verwijderd wordt. Tot slot wordt er een groepsapp aangemaakt, waarbij de ondernemers elkaar op de hoogte houden over individuen die een horecaontzegging hebben gekregen en over vergunningen die zijn verstrekt voor een evenement.

Suswachten
“En er staat ook iets níet in het convenant: de suswachten. Toch blijft dit wel een agendapunt,” vervolgde de burgemeester. De suswachten werden een aantal jaar geleden aangesteld om bezoekersstromen in goede banen te leiden en overlast in het uitgaansgebied te voorkomen. Ze werden deels betaald door de gemeente en deels door de horecaondernemers. Na de sluiting van De Abdij bleek er bij de ondernemers minder behoefte te zijn aan suswachten en stopte een aantal ondernemers met het meebetalen aan de inzet van de suswachten. Niet veel later werd de inzet afgeschaft.

Allemaal baat bij
Wat burgemeester Paans betreft gaan de betrokken partijen met elkaar in overleg om te zien of er weer ‘iets als suswachters’ ingezet kunnen worden. “Wat mij betreft zijn het mensen die zich bezig houden met toezicht, handhaving en begeleiding. Het uitgaansgebied moet een aangenaam verblijfsgebied blijven. Dat kan door problemen te voorkomen en in de kiem te smoren. Het is nu alleen zo dat niemand zich echt verantwoordelijk voelt voor ‘het voorkomen van’, maar we hebben er wel allemaal baat bij. De gemeente is bereid daar financieel deels aan bij te dragen, maar het moet niet alleen door de overheid georganiseerd en betaald worden. Er wordt ook van de ondernemers iets verwacht.”

Sluitingstijden versoepelen
Tot slot meldde Paans dat hij de gemeenteraad gaat proberen mee te krijgen om tot een harmonisatie van de sluitingstijden met direct omliggende gemeenten te komen: “Daarbij kijken we onder meer naar hoe we met uitzonderingen omgaan. Bijvoorbeeld om horecagelegenheden wat langer open te laten, zodat de uitloop van de horecanacht beter gespreid kan worden. Dit thema zal in de gemeenteraad niet gemakkelijk worden opgepikt. We zullen daar dus echt discussie met elkaar over moeten voeren. Maar ik wil me er hard voor maken om te kijken hoe we daar met de horecaondernemers, de politie en de gemeenteraad tot nieuwe, en misschien al bestaande, inzichten kunnen komen.”

Ja, mits
De komende weken krijgen horecaondernemers die nog niet hebben getekend de gelegenheid om het convenant alsnog te tekenen. Dat tekenen kan volgens de burgemeester voordelen hebben. “Als je tekent mag je erop rekenen dat als je een plan hebt, de partners aan tafel zitten met een basishouding van ‘ja, mits’, in plaats van ‘nee, tenzij’.  Partijen die niet tekenen en zich afzijdig houden, kunnen niet automatisch rekenen op een ‘alles-moet-maar-kunnen-houding’ van de overheid. Wie niet tekent, moet niet overmorgen aankloppen bij de gemeente om individueel samen te werken,” aldus Paans.

Schouw
Kort na Oud en Nieuw komen de gemeente, de politie en de horecaondernemers bij elkaar voor een ‘schouw’ in het uitgaansgebied om te zien waar er nog dingen te verbeteren zijn en wat er al wel goed gaat.

img_4516-medium

img_4503-medium