img_0902-800x6001-780x400-mediumNIEUW-LEKKERLAND – De Stichting ‘Actie voor Nicaragua’ heeft in de afgelopen periode diverse acties gehouden in Nieuw-Lekkerland. Zo werden er markten en een volleybaltoernooi georganiseerd. Bij elkaar is er zoveel geld opgehaald, dat er weer twee huisjes gebouwd kunnen worden in Nicaragua; het armste land van Midden-Amerika. Een huisje kost per stuk tussen de 2000 en 2500 euro. “We willen iedereen die op en enigerlei wijze aan deze activiteiten heeft bijgedragen, heel hartelijk bedanken,” laat Piet Schop namens de stichting weten.

Geslaagd
“We kunnen spreken van heel geslaagde activiteiten. De markten in Nieuw-Lekkerland en Bergambacht en het volleybaltoernooi in Nieuw-Lekkerland werden druk bezocht.

Geld nodig
“In de komende maanden kunnen u nog meer acties van de stichting worden verwachten. Zo is er een actie met een ambachtelijke slager en worden er december lekkernijen verkocht bij de plaatselijke bakker. Al met al is er nog veel geld nodig om in februari van volgend jaar met een bouwgroep naar Nicaragua te vertrekken. We hopen dan weer met minimaal één groep huisjes te gaan bouwen. De werkzaamheden van zo’n bouwgroep zijn te volgen op de blog van www.actievoornicaragua.nl.,” aldus Schop.

De stichting
De Stichting ‘Actie voor Nicaragua’ zet zich in voor het zendings- en ontwikkelingswerk in Nicaragua. Arme medemensen helpen in Nicaragua. Mensen ondersteunen, die zelf geen gelegenheid hebben om een goede woonruimte te bouwen, maar ook door tieners de gelegenheid te bieden een goede opleiding te volgen, waarmee zij een waardige toekomst op kunnen bouwen. Nicaragua is het armste land van Midden-Amerika en behoort tot de armste landen van de wereld.

Doel
De stichting heeft als doel:
• Kansen (of randvoorwaarden) bieden in achterstandswijken in de vorm van opleidingen en werkbegeleiding.
• Ondersteuning van evangelisatie.
• Inzetten van vrijwilligers in Nicaragua.
• Het realiseren van bouwprojecten (werkgroep Actie voor Nicaragua voorziet in deze behoefte)
• Het verminderen van schrijnende situaties van tieners die te maken hebben met incest, geen privacy, respectloze behandeling, etc.

Steunen
Dit alles wordt gerealiseerd door middel van acties en sponsoring. Elke euro die dat opbrengt wordt voor de volle 100% in Nicaragua besteed. Wilt u het project in Nicaragua steunen? U kunt uw gift storten op IBAN nummer NL40RABO0175208204 Rabobank Nieuw-Lekkerland t.n.v. Stichting Actie voor Nicaragua. (de stichting heeft de ANBI stutus, dus is de gift aftrekbaar voor de belasting.

Meer informatie over stichting is te vinden op www.actievoornicaragua.nl en www.rahab-nicaragua.org

img_0902-800x6001-780x400-medium

dsc01720-medium