sociaal_dorpsnetwerk_alblasserdam_definitief-website-mediumALBLASSERDAM – Alblasserdam lijkt goed te doen op het gebied van jeugdhulp in het dorp. Een steekproef onder 26 gezinnen wijst uit dat er gemiddeld een 8,7 als cijfer wordt gegeven voor de hulp. “Daar zijn we heel blij mee,” vertelt wethouder Dorien Zandvliet van Alblasserdam tijdens een persgesprek over anderhalf jaar jeugdhulp. Zandvliet vervolgt: “Al zien we ook wel dat er klachten zijn bij bijvoorbeeld mensen die al jaren met jeugdhulp te maken hebben. Voor hen is het ineens anders en dat schuurt wel eens.”

Plicht
Sinds anderhalf jaar heeft de gemeente een jeugdhulpplicht. Zandvliet: “Vroeger was het zo dat er recht was op hulp. Dat is nu een hulpplicht geworden. Als gemeente hebben we nu de plicht en verantwoordelijkheid voor de zwaksten in de samenleving. Een wezenlijke verandering hierbij is dat veel meer dan vroeger wordt gekeken naar wat gezinnen zelf kunnen samen met hun omgeving. ”

Tiende van de jongeren
De wethouder vertelt: “In Alblasserdam is 24 procent van de 20.000 inwoners jonger dan achttien jaar. Een tiende van deze jongeren krijgt vanuit de gemeente jeugdhulp. In de eerste helft van dit jaar ging de hulpvraag voor 39 procent naar de basis geestelijke gezondheidszorg (GGZ), 7 procent naar specialistische geestelijke gezondheidszorg, 8 procent naar een gecertificeerde instelling, 11 procent naar de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, 15 procent jeugd en opvoedhulp en 20 procent naar persoonsgebonden budget.”

100 miljoen euro
In de regio Zuid-Holland Zuid wordt samengewerkt door 17 gemeenten in de vorm van een serviceorganisatie en jeugdteams. De serviceorganisatie is het administratiekantoor dat in Zuid-Holland Zuid voor 17 gemeenten, waaronder Alblasserdam, de uitvoering voor de Jeugdhulp doet. Wethouder Zandvliet licht toe: “Vanuit het rijk krijgen deze 17 gemeenten in het totaal 100 miljoen euro. Uit een evaluatie door een extern bureau blijkt dat de serviceorganisatie voor de jeugdhulp het hartstikke goed doet. Het is uniek hoe het functioneert. Geadviseerd wordt om te blijven doorontwikkelen en te zorgen dat de organisatie niet te bureaucratisch wordt. Voor de jeugdteams wordt geadviseerd om verder te ontwikkelen naar de samenleving en meer aansluiting te zoeken op instellingen die er al zijn. Zoals verenigingen, kerken en scholen.”

CJG
Wie in Alblasserdam hulp nodig heeft krijgt dit gratis bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in de Alblashof. Het is laagdrempelig en uitnodigend, het gaat vooral om het in gesprek gaan van mens tot mens. Het CJG is uitgebreid met medewerkers die jeugdhulp verlenen op het gebied van opgroei- en opvoedhulp, geestelijke gezondheidszorg en zorg voor kinderen met een verstandelijke beperking. Zandvliet: “Verder hebben we in het CJG een gedragswetenschapper voor complexere zaken en ingewikkelde gezinssituaties en is er een brugcoach, die zorgt voor een steuntje in de rug van kinderen die bijvoorbeeld naar de brugklas gaan. We zien namelijk vooral bij dat soort overgangen problemen.”

Vast aanspreekpunt
Als de medewerkers in het CJG niet in staat zijn zelf de benodigde hulp te bieden aan een kind of gezin, dan kan er een andere hulpverlener bij gehaald worden, die bijvoorbeeld gespecialiseerd is in de aanpak van de vraag van het kind/gezin. Gezinnen met meerdere hulpvragen krijgen binnen het team een vast aanspreekpunt, volgens het principe 1 gezin – 1 plan – 1 begeleider. Het gezin maakt samen met deze begeleider een plan voor de meest passende jeugdhulp. Als dat nodig is voor de uitvoering van het plan, kan de begeleider besluiten er één of meer andere hulpverleners bij halen.

Tienduizenden euro’s
De komende tijd wordt in Alblasserdam ook ingezet op preventie, omdat voorkomen beter is dan genezen. Opname in een GGZ-instelling kost namelijk tienduizenden euro’s per kind. “We gaan kijken hoe we er voor kunnen zorgen dat kinderen niet in de problemen komen. Bij de doorontwikkeling van de jeugdhulp kiezen we in Alblasserdam voor een duurzame aanpak. Dat betekent dat we de tijd nemen om dingen goed te doen.”

Meer informatie
Meer informatie over jeugdhulp is te vinden op cjgalblasserdam.nl, jeugdzhz.nl en op de onderstaande poster van het Sociaal Dorspnetwerk.

sociaal_dorpsnetwerk_alblasserdam_definitief-website-medium