Brug over de Noord AlblasserdamALBLASSERDAM – De Alblasserdamse SGP-fractie heeft het college van burgemeester en wethouders van Alblasserdam vragen gesteld over de openingstijden van de Brug over de Noord. De brug zorgt in de spits regelmatig voor extra wachttijden voor het wegverkeer. De SGP vraagt het college om na te gaan bij Rijkswaterstaat of de opening van de brug tijdens de spits zoveel mogelijk kan worden vermeden.

“Met name in de zomermaanden wordt de Alblasserdamse brug frequent geopend voor recreatievaart. Dit is ook het geval tijdens de spits. Omdat de brug gemiddeld een kwartier openstaat, resulteert dit in flink oponthoud voor de weggebruiker. Om een goede doorstroming tijdens de spits te bevorderen is nodig dat de spits zo veel mogelijk wordt vermeden. Uiteraard realiseert de fractie zich dat dit de recreatievaart beperkt; wellicht kan dit worden opgevangen door een extra brugopening buiten de spits,” zo laat de fractie weten.

Rijkswaterstaat laat vrijdag 9 september desgevraagd weten met een antwoord te komen op het verzoek van de SGP, zodra de vragen aan Rijkswaterstaat zijn gesteld door het college van Alblasserdam.

Brug over de Noord Alblasserdam