Openmonumentendag (Medium)ALBLASSERDAM – De plaatselijke werkgroep tentoonstellingen van de Historische Vereniging West-Alblasserwaard organiseert op 10 september 2016 van 10.00 uur tot 16.00 uur voor de Gemeente Alblasserdam weer Open Monumentendag. Het landelijke thema dit jaar is ‘Iconen en symbolen’. De werkgroep heeft er voor gekozen dichtbij dit thema te blijven. Om hieraan gestalte te kunnen geven hebben zij alle religieuze genootschappen in het dorp aangeschreven met de vraag of zij hieraan hun medewerking willen verlenen.

Vijf genootschappen hebben positief gereageerd, te weten de Grote Kerk aan het Cortgene, de Chr. Gereformeerde Kerk van Alblasserdam aan de Waalsmondelaan 16, de Rooms-Katholieke kerk O.L.V. van Fatima aan de Parallelweg, de Ontmoetingskerk aan de Blokweerweg 75 en de Havenkerk aan de Ieplaan 9.

Muziek
Het startsein wordt om 9.30 uur uur gegeven bij de Grote Kerk door wethouder cultuur Dorien Zandvliet. Om 10.00 uur zetten alle vijf genoemde kerken tot 16.00 uur hun deuren open. Naast de vele bezienswaardigheden kan er ook naar muziek worden geluisterd, gespeeld op orgel, gitaar en piano.

Iconen
In de Havenkerk en de Fatimakerk is een iconententoonstelling te zien. In de Havenkerk is het tevens mogelijk om kennis te nemen van de techniek om zelf iconen te schilderen. In een workshop kan een vooropgezet model worden ingevuld met pigmenten en tempura.

Fatimakerk
Het is ook een unieke kans om alle symbolen en iconen die de OLV van Fatimakerk rijk is te bewonderen. De kerk sluit namelijk in november van dit jaar definitief haar deuren. De Chr. Gereformeerde Kerk presenteert het ontstaan van de belijdenisgeschriften met daaraan gekoppeld het ontstaan van de Chr. Gereformeerde Kerk. In de Grote kerk is onder andere het orgel, de Bohemer preekstoel, de consistorie, het zilveren avondmaalstel en een doopboek uit 1610 te zien. In de Ontmoetingskerk is een tentoonstelling van doopkleding ingericht en er wordt uitleg gegeven over de liturgische kleuren..

Orgeldag
Op 10 september is het ook Nationale Orgeldag. In de Grote Kerk, Havenkerk en de Ontmoetingskerk mogen kinderen (en andere belangstellenden) tussen 10.00 en 14.30 uur zélf op het grote kerkorgel spelen. Om 15.00 uur begint er in de Grote Kerk nog een spannend vertelconcert voor kinderen met Piet Prestant.

Boekje
In alle vijf deelnemende kerken is een programmaboekje te verkrijgen met nadere informatie over wat er allemaal te zien is.

Openmonumentendag (Medium)