SHB 75+ (Medium)KINDERDIJK / NIEUW-LEKKERLAND – In het najaar van 2016 wordt het Signalerend Huisbezoek 75+ uitgevoerd in Nieuw-Lekkerland en Kinderdijk. Hiervoor zoekt de L&N Smit’s Stichting nog een aantal vrijwilligers.

Na een instructie legt de vrijwilliger in de periode september-november aan de hand van een vragenlijst bezoeken af bij zes tot acht senioren. De vrijwilliger inventariseert mogelijke knelpunten op het gebied van onder meer wonen, gezondheid, tijdsbesteding en financiën. Ook kan de vrijwilliger informatie verstrekken over voorzieningen en plaatselijke activiteiten.

Van de vrijwilligers wordt verwacht dat ze gevoel hebben voor ouderen, goed kunnen luisteren en doorvragen en dat ze de instructieavond op 19 september a.s. kunnen bijwonen. De tijdsbesteding is ongeveer 12-15 uur voor de gehele bezoekperiode.

Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met Ria de Mul, vrijwilligerscoördinator: 06-46878144 of ria.demul@vrijwilligerswerkmolenwaard.nl.

SHB 75+ (Medium)