Koor Tehilla Alblasserdam school (Medium)ALBLASSERDAM – Psalmzangkoor Tehilla uit Alblasserdam start na de zomervakantie met een uniek psalmenproject. De komende jaren zal het koor integraal de Psalmzettingen van Johannes Worp op CD uitbrengen. Dirigent Gerard de Wit zorgt voor de omlijsting van voor-, tussen- en naspelen op orgel.

Johannes Worp
Voor velen is Worp een begrip vanwege zijn koraalboek: De Melodieën der Psalmen en Lof- en Bedezangen. Dit koraalboek bevat vierstemmige zettingen bij de melodieën van de Geneefse Psalmen, vergezeld van voor-, tussen- en naspelen. Het is onder andere bedoeld voor orgel. Wat voor sommigen minder bekend zal zijn is dat het volgens Worp in zijn voorbericht ook inzetbaar is voor vierstemmig koor. Het koraalboek verscheen in 1865 en beleefde een groot aantal herdrukken, ook gedurende de 20e eeuw.

Nostalgie en samenwerking
Tehilla wil de zettingen, die door Gerard de Wit ritmisch zijn gearrangeerd, opnieuw tot klinken brengen en een stukje nostalgie vastleggen. Immers waar 100 jaar geleden een harmonium stond, was dit Psalmboek eveneens bij het meubilair inbegrepen. Om het project te realiseren heeft Tehilla aansluiting gevonden bij een aantal lokale ondernemers die dit project willen steunen. Het koor wil dit in de toekomst nog verder uitbreiden.

Zing mee
We willen ook zanglustige liefhebbers van de psalmen die zich niet permanent willen verbinden aan een koor, de kans geven om aan dit project mee te doen. Met name mannen zijn welkom, maar voor dames is er ook plek. Vrijblijvend kan een repetitieavond bijgewoond worden. De repetities starten op donderdag 8 september om 20.00 uur in de dependance van de Ds. Joannes Beukelmanschool, Weversstraat 2 te Alblasserdam. De opname van de eerste CD staat gepland in april 2017 in de Oude Kerk te Zwijndrecht.

Contact
Kijk voor informatie op www.psalmzangkoortehilla.nl. Wie vragen heeft, kan contact opnemen met Jaap Oosterwijk via telefoon 06-21196892 of secretaris@psalmzangkoortehilla.nl

Koor Tehilla Alblasserdam school (Medium)