IHC-©ceesvdwal_2KINDERDIJK  – Topman Bram Roelse vertrekt per 1 september 2016 bij scheepsbouwer IHC. “In overleg tussen de Raad van Commissarissen en de heer Bram Roelse is besloten dat Roelse zijn functie als bestuursvoorzitter (CEO) per 1 september neer zal leggen,” meldt IHC in een persbericht. Roelse was sinds twee jaar de topman bij de scheepsbouwer. Wat de exacte reden is van het vertrekt, meldt IHC niet.

Erkentelijk
“Als CEO heeft Roelse zijn jarenlange ervaring bij IHC ingezet om de strategie IHC 2020 te bepalen en uit te rollen. Dat heeft hij vormgegeven en afgerond onder uitdagende marktomstandigheden. De Raad van Commissarissen is de heer Roelse hiervoor zeer erkentelijk en waardeert zijn onvertogen inzet voor IHC gedurende de afgelopen 16 jaar,” laat IHC weten.

Ontslagen
‘IHC 2020’ wordt inmiddels versneld uitgevoerd en houdt onder meer in dat er twee scheepswerven sluiten. Deze maatregel heeft gevolgen voor het aantal arbeidsplaatsen. Er werd daarom besloten om het dienstverband van 487 medewerkers te beëindigen. Tegelijkertijd werd een groot deel van de flexibele schil van in totaal 1127 mensen afgebouwd. Verder wordt aanvullende buitenlandse bouwcapaciteit gerealiseerd.

Nieuwe CEO
In het kader van continuïteit van beleid en uitvoering benoemt de Raad van Commissarissen de heer Dave Vander Heyde per 1 september als opvolger van Roelse. Vander Heyde bekleedt sinds 2011 de functie van CFO en is goed bekend met IHC en met de moeilijke tijden waarmee de onderneming te maken heeft.

Foto: Cees van der Wal.

IHC-©ceesvdwal_2

Links vertrekkend CEO Bram Roelse, in gesprek met een verslaggever van RTV Rijnmond.