Alblaspop 2012 12ALBLASSERDAM – Het CDA wil dat verenigingen en buurtcomités sneller een vergunning krijgen voor het houden van evenementen. De partij heeft daartoe een motie ingediend tijdens de Algemene Beschouwingen van afgelopen week. De motie kon op een ruime steun van de Gemeenteraad rekenen.
Raadslid Arie van ’t Zelfde licht toe: ”In Alblasserdam worden veel evenementen georganiseerd. Door sportclubs, winkeliers en buurten. Dit bevordert de leefbaarheid in ons dorp. Toch blijkt en soms tijdrovend en duur om iets te organiseren. Terugkerende evenementen moeten ieder jaar weer vergunning aanvragen. De eisen worden steeds strenger en de kosten daardoor hoger. Het is belangrijk dat het eenvoudiger en goedkoper wordt om een vergunning te verkrijgen. Daar kan een positieve stimulans voor een goede en fijne samenleving in Alblasserdam van uitgaan”.

De burgemeester zei dat het college de inhoud van de motie onderschrijft. In het najaar zal in het kader van de begroting 2017 een uitgewerkt voorstel voor de vereenvoudiging van evenementenvergunningen aan de Raad worden voorgelegd.

Alblaspop 2012 12