Afval ondergrondse containerALBLASSERDAM – Inwoners van Alblasserdam moeten vanaf 2018 betalen voor hun ‘grijze’ afval. Naast een basisbedrag voor de afvalstoffenheffing komt er een apart tarief voor restafval. Dat meldt de gemeente Alblasserdam in een persbericht. Nu gooien de Alblasserdammers jaarlijks gemiddeld nog 233 kilo per inwoner in de grijze container of de ondergrondse straatcontainer. Dat kan en moet omlaag, vindt het college van burgemeester en wethouders. “Niet alleen om aan de landelijke normen te voldoen maar ook om een forse bijdrage te leveren aan onze eigen duurzaamheidsdoelstellingen”, aldus wethouder Peter Verheij.

Landelijk is het streven om in 2020 driekwart van het huishoudelijk afval apart in te zamelen en te hergebruiken. Per inwoner mag er maximaal honderd kilo afval echt weggegooid worden.

Betalen
Restafval wordt straks alleen nog ondergronds ingezameld in de containers die met een pasje open kunnen.De container registreert vervolgens wie het afval erin gooit. Aan de hand van het aantal weggegooide zakken (dus niet per kilo, zoals eerder werd vermeld) wordt uiteindelijk de rekening bepaald. Bij hoogbouw blijven de ondergrondse containers voor de deur, de containers voor de laagbouw komen verspreid over het dorp. De gemeente houdt vast aan het toewijzen van één vaste en één ‘reserve’ container aan alle inwoners om te voorkomen dat containers langs uitvalswegen of andere ‘populaire’ plekken snel overvol raken waardoor er weer afval naast gezet wordt. Wie toch afval naast de container zet, kan rekenen op een boete.

‘Vrijblijvendheid is voorbij’
“De tijd van vrijblijvendheid van afval scheiden is voorbij”, benadrukt Verheij. “Willen we écht resultaat boeken dan moeten we er allemaal onze schouders onder zetten. Daarom gaan we mensen ook belonen voor het produceren van minder restafval door de afvalstoffenheffing variabel te maken en op basis van het aangeboden restafval te laten betalen. Bij goede scheiding leidt dit tot een lagere afvalstoffenheffing.”

100-100-100
Geïnspireerd door het succes van het afvalscheidingsproject 100-100-100 waarbij 100 inwoners van Alblasserdam gedurende 100 dagen hun afval 100% scheiden, verwacht Verheij inwoners van Alblasserdam te kunnen bewegen hun huishoudelijk afval bewuster te scheiden. Gedurende de eerste zeven weken van het project wisten de deelnemers in Alblasserdam hun restafval te beperken tot 1,9 kilo per huishouden, dat is nog geen vijfde deel van wat een gemiddeld Nederlands gezin produceert. Het succes van deze campagne is voor het college van Alblasserdam een extra stimulans om samen met afvalverwerker HVC de inzameling van huishoudelijk afval vanaf 2017 over een andere boeg te gooien. Alblasserdam zet in op verregaande scheiding van afval in (herbruikbare) grondstoffen en restafval. Grondstoffen zijn groente-, fruit- en tuinafval (gft), plastic, metaal, en drinkkartons (pmd) en oud papier en karton. De gemeente gaat het inwoners zo gemakkelijk mogelijk maken om deze herbruikbare grondstoffen te scheiden van het restafval, door nieuwe voorzieningen te treffen.

Oranje container
Zo krijgen alle bewoners van laagbouwwoningen een oranje kliko voor plastic, metaal en drinkkartons in de plaats van hun kliko voor restafval. Daarmee denkt de gemeente een einde te maken aan de wegwaaiende zakken plastic en de volle bovengrondse oranje containers, een grote ergernis in het dorp. Ook krijgen bewoners van laagbouw (voor zover ze hem nog niet hebben) een kliko voor oud papier en komen er op meerdere plaatsen (o.a. Scheldeplein) milieustraten waar inwoners herbruikbare materialen kunnen inleveren. Voor laagbouwwoningen waar de vuilniswagen niet kan komen (langs het dijklint) komen andere voorzieningen.

Oud papier niet meer door verenigingen
Oud papier en karton tot slot wordt vanaf 2017 weer overdag ingezameld door HVC in plaats van in de avonduren door vrijwilligers van kerken en verenigingen. Peter Verheij: “Wij zijn de vrijwilligers dankbaar voor het verzette werk maar het is voor ons duurder om het op deze manier te doen en we willen juist besparen. Ook kan de wijkindeling door HVC efficiënter gemaakt worden waardoor de kosten omlaag kunnen. We gaan met de verenigingen en kerken in gesprek over hoe zij kunnen bijdragen aan afvalscheiding en hoe zij hun inkomsten daaruit kunnen halen.”

Het grondstoffenplan waarin de nieuwe wijze van afvalinzameling is beschreven, staat dinsdag 21 juni op de agenda van de commissie Grondgebied voor een informatieve behandeling. Het wordt later dit jaar vastgesteld.

Afval ondergrondse container