woonwagens alblasserdamALBLASSERDAM – In oktober 2012 heeft de gemeenteraad besloten om de woonwagenlocatie aan de Staalindustrieweg in Alblasserdam te ontmantelen, uiterlijk op 1 januari 2019. Voor de herhuisvesting van de zestien huishoudens zijn twee locaties aangewezen in het Lint Vinkenpolder in Alblasserdam. De gemeenteraad beslist eind juni over de kredietaanvraag voor de aanleg van de woonwagenstandplaatsen.

Als de raad akkoord gaat, wordt de verhuizing van de woonwagenbewoners definitief. De gemeenteraad nam al eerder een besluit over het krediet voor de aanleg van de woonwagenwoningen. Wethouder Zandvliet: ‘Na lang overleg en een ingewikkeld proces gaan we nu over tot de daadwerkelijke verhuizing van de bewoners’.

Woonwagenwoningen en woonwagenstandplaatsen
Vijf bewoners verhuizen naar een woonwagenwoning en voor de andere elf bewoners wordt een nieuwe woonwagenlocatie voor standplaatsen aangelegd. Met de bewoners is overeenstemming bereikt over de voorwaarden waaronder de verhuizing plaatsvindt die zijn vastgelegd in het Sociaal Plan. De gemeenteraad heeft dit plan in 2014 vastgesteld.

Financiën
Om de aanleg van de locatie en de verhuizing mogelijk te maken vraagt het college aan de gemeenteraad een krediet van € 3.274.000. Dit bedrag is nodig om de nieuwe locatie voor de woonwagenstandplaatsen bouwrijp en bewoonbaar te maken. Ook kosten zoals de aanlegkosten van de vakken voor de woonwagens, verplaatsing van de woonwagens, de aanleg van rioleringen, parkeervakken, een weg, verlichting vallen hieronder.

Start bouw
De bouw van de woningen begint na de zomer 2016. De oplevering wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2017. Na goedkeuring door de gemeenteraad van het krediet kunnen eind 2016 de voorbereidingen voor de aanleg van de woonwagenstandplaatsen van start.

Foto: archief 2014.

De beoogde locatie.

De beoogde locatie.

woonwagens alblasserdam