geld muntgeld briefgeld fooienpot fooiALBLASSERDAM – De gemeente Alblasserdam staat er financieel goed voor. Het jaar 2015 wordt met een positief saldo van € 2.341.000 afgesloten. Dat blijkt uit de Jaarrekening 2015, die het college van B&W vrijdag 10 juni 2016 aan de gemeenteraad heeft aangeboden.

“De meevaller is enerzijds het gevolg van een aantal (eenmalige) voordelen. De budgetten voor de nieuwe taken zorg en jeugd in 2015 zijn meer dan toereikend gebleken. Het was een bewuste keuze om zuinig aan te doen gezien de grote financiële risico’s en onzekerheden. Anderzijds is dit het resultaat van het solide en duurzaam financiële beleid van het college,” zo laat de gemeente in een persbericht weten.

Mantelzorgers, asielzoekers en baggerproject
Het college stelt voor van deze meevaller een bedrag van € 186.000 te gebruiken voor onder meer de ondersteuning van mantelzorgers, maatschappelijke begeleiding van asielzoekers met verblijfsvergunning en de voorbereiding van een groot baggerproject. Het restant van het positieve saldo, € 2.155.000, wordt ingezet om de financiële positie van de gemeente te versterken. De jaarrekening 2015 laat zien dat de gemeente na deze versterking ruim voldoende financiële middelen heeft om de risico’s op te kunnen vangen.

Spaarpot
Wethouder Peter Verheij is blij met het resultaat: “2015 is het eerste volledige jaar dat we met partners hebben samengewerkt aan het uitvoeren van de Samenlevingsagenda. We zijn trots op de resultaten die we samen tot stand brengen. Zowel op het gebied van werk, zorg en jeugd, duurzaamheid,  centrumontwikkelingen, economie als woningbouwprojecten boeken we resultaten. Wij zijn blij dat de woonlasten voor de inwoners gelijk zijn gebleven in 2015 en met het positieve resultaat.  Dit geld kunnen we gebruiken om onze spaarpot aan te vullen.”

geld muntgeld briefgeld fooienpot fooi