vogel (Medium)NIEUW-LEKKERLAND – Belangstellenden kunnen op dinsdagavond 10 mei 2016 bij Vogelvereniging De Leeuwerik genieten van een door fotograaf en natuurbeschermer Koos Dansen verzorgde lezing. Het thema is ‘Vogels kijken dichtbij huis’. Plaats van handeling is gebouw ‘de Bark’ aan de Veerweg. Aanvang 20.00 uur. Zaal open om 19.30 uur.

Koos neemt de aanwezigen mee op zijn denkbeeldige fietstocht door de diverse biotopen rond Arnhem, de Veluwe en het laagland van de Neder-Rijn en Linge. Hij laat hen genieten van de uiterwaarden, bossen, heide en landgoederen, waar uiteraard diverse vogelsoorten de revue zullen passeren. Ook de flora en fauna van onze landschappen en de uiterwaarden met de verschillende soorten eenden en steltlopers komen aan de orde. Tijdens en na afloop van de presentatie is er voldoende tijd om vragen te stellen. De avond is tevens toegankelijk voor belangstellenden die (nog) geen lid zijn van de vereniging. De toegang is gratis.

Foto: Koos Dansen.

vogel (Medium)