IMG_0767 (Medium)ALBLASSERDAM – Twee inwoners van Alblasserdam hebben dinsdagochtend 26 april 2016 een Koninklijke Onderscheiding ontvangen uit handen van burgemeester Jaap Paans. Mevrouw Pietertje van Wingerden-Bot en de heer Paulus Jan van Oostende werden beiden, onder luid applaus van het publiek, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Pietertje van Wingerden-Bot
Mevrouw Pietertje van Wingerden-Bot, geboren 21-03-1940 in Nieuw-Lekkerland heeft zich ruim 46 jaar, met grote betrokkenheid en belangeloos ingezet voor de Alblasserdamse samenleving. Ze begon in 1970 als bestuurslid van de vrouwenbond Passage, afdeling Oud-Alblas en vervulde daar diverse andere functies. Dat deed ze 37 jaar lang met enkele tussenpozen. Ook was ze 15 jaar vrijwilligster bij Hulpdienst Graafstreek, bij het project tafeltje-dekje. Sinds 1986 is ze tot op heden vrijwilligster bij zorgcentrum Graafzicht. In diezelfde periode zette ze zich ook in voor de Hervormde Kerk Oud-Alblas/Alblasserdam.

De heer Paulus Jan van Oostende
De heer Paulus Jan van Oostende, geboren 8 april 1940 in Rotterdam, zet zich al 62 jaar belangeloos in als vrijwilliger. Hij begon in 1954 als assistent jeugdleider in het nooddorp in Rotterdam. Het vrijwilligerswerk als jeugdleider heeft hij ruim 16 jaar gedaan bij verschillende organisaties. Daarnaast verrichtte hij diverse functies bij de NVV-FNV onder meer als voorzitter, coördinator en vertrouwenspersoon. Ook was hij voorzitter van de oudercommissie van kleuterschool De Belhamel. En hij spande zich in als redacteur en presentator bij de Lokale Omroep Klokradio. Sinds 2009 tot op april 2016 was hij chauffeur bij de Vereniging Buurtbussen Alblasserwaard. Ook ver over de grens zet de heer van Oostende zich in, namelijk als projectleider van de Vrienden van The Gambia.

Hard nodig
Burgemeester Jaap Paans vertelde: “Het college is altijd blij met mensen die zich belangeloos zo enorm inspannen en verdienstelijk maken voor de Alblasserdamse samenleving en internationaal. Mede door hun langdurige inzet functioneert onze samenleving en daar hebben wij allemaal baat bij.  En mensen die zich zo hebben ingespannen, verdienen koninklijke aandacht. Alblasserdam heeft gelukkig veel vrijwilligers, maar we hebben er nooit genoeg. Ze zijn en blijven hard nodig.”

Met plezier
Na het officiële ‘opspeldmoment’ kregen meneer Van Oostende en mevrouw Van Wingerden het woord. Van Wingerden vertelde: “Ik was vanochtend gewoon aan het werk en ben ontvoerd door mijn dochters. Nu sta ik hier. Alles wat ik heb gedaan, heb ik met heel veel plezier gedaan èn ik had er de tijd voor. Ik hoop het nog een poosje vol te houden. Bedankt voor alles!”

Tip voor de koning
Meneer Van Oostende vertelde blij te zijn met zijn onderscheiding, maar had nog wel een tip voor de koning. “Ik heb het altijd met heel veel plezier gedaan. Toch heb ik een dubbel gevoel. Vaak zei ik: ‘Ik ben effe weg’ en dan antwoordde mijn vrouw: ‘Ik blijf effe thuis’. Al het werk dat ik heb gedaan, was niet mogelijk geweest zonder mijn vrouw. Mijn advies aan de koning is om in de toekomst ook een lintje te geven aan de partner van de gedecoreerde. En daarom draag ik mijn lintje bij dezen op aan mijn vrouw die mij altijd heeft gesteund.”

IMG_0723 (Medium) IMG_0724 (Medium) IMG_0738 (Medium) IMG_0741 (Medium) IMG_0759 (Medium) IMG_0775 (Medium)

IMG_0767 (Medium)