Staalbedrijf nedstaal alblasserdamALBLASSERDAM – Na de overname van staalbedrijf Nedstaal uit Alblasserdam door de Andus groep in 2014 hebben de directies van Nedstaal en FNsteel besloten om de bestaande inrichting ‘Ruigenhil’ te splitsen in twee delen. Hierbij horen ook afzonderlijke omgevingsvergunningen. Nedstaal heeft in de zomer van 2015 een aanvraag revisieomgevingsvergunning ingediend bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ).

Daarnaast heeft Rijkswaterstaat in augustus 2015 van Nedstaal een watervergunningaanvraag ontvangen. De aanvragen voor de omgevings- en de watervergunning worden gecoördineerd behandeld. Nedstaal valt onder het bevoegd gezag van de Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland. De omgevingsvergunningprocedure, het milieudeel, wordt namens de provincie afgehandeld door OZHZ en voor de watervergunning door Rijkswaterstaat.

Inloopavond
Voorafgaand aan het opstellen van de ontwerpvergunningen voor Nedstaal organiseert OZHZ een inloopavond. Omwonenden en geïnteresseerden kunnen dan kennis nemen van de vergunningaanvraag, informatie ontvangen over de vergunningprocedures en vragen stellen aan betrokken partijen.

Landvast
Op dinsdagavond 5 april aanstaande zijn omwonenden en geïnteresseerden welkom op deze inloopavond tussen 19:00-21:00 uur in de zaal ‘Salon’ in Landvast te Alblasserdam. Vooraf kunt u zich per e-mail aanmelden op communicatie@ozhz.nl.

Actiecomité
Het Actiecomité Alblasserdam Schoner, Stiller, Stofvrijer zal ook aanwezig zijn. Het comité pleit voor een tweede stoffilter. “Omdat Alblasserdam en Papendrecht in de TOP-5 van meest luchtvervuilde gemeenten in Nederland staan moet dit tweede stoffilter er komen. Want 700.000 m3 met fijnstofvervuilde lucht per uur is teveel voor onze longen.  En ook: stop het lozen van 5.000 liter minerale olie op De Noord,” aldus Willem Schulpen namens het comité.

Staalbedrijf nedstaal alblasserdam

IMG_5204 (Medium)