Groot DIctee RotaryPAPENDRECHT – De Rotaryclubs van Papendrecht en Kinderdijk organiseren vrijdagavond 1 april 2016 een Groot Dictee. De afgelopen jaren was het dictee met meer dan honderd deelnemers een groot succes. Dit jaar een nieuwe kans om de kennis op het gebied van spelling te testen. Er wordt een eigentijds dictee gemaakt, waar iedereen zijn tanden in kan zetten. En er zijn mooie prijzen te winnen; niet alleen voor de schrijver met de minste fouten, maar ook voor de overige deelnemers via een loterij.

Burgemeesters
Net als in voorgaande jaren organiseren de Rotaryclubs Kinderdijk en Papendrecht deze activiteit in scholengemeenschap De Lage Waard. Het dictee wordt voorgelezen door de burgemeesters van Alblasserdam en Papendrecht, de heren Paans en De Bruin.

Seniorendag
Vrijdagavond vanaf 19.30 kan ieder die zich aanmeldt meedoen. Deelname kost vijftig euro. De opbrengst van de avond is bestemd voor een seniorendag in Landvast, die georganiseerd wordt voor ouderen uit Alblasserdam, Kinderdijk, Oud-Alblas en Papendrecht. Eerdere edities van de seniorendag in 2014 en 2015 zijn in de smaak gevallen. Ouderen die minder contacten hebben worden dan een dag lang verwend met een mooi en vrolijk programma.

Inschrijven kan via www.rotarydictee.nl.

Groot DIctee Rotary