Marcuspassie2 (Medium)ALBLASSERDAM – Woensdag 23 maart 2016 wordt in de Havenkerk aan de Ieplaan in Alblasserdam een MarcusPassie georganiseerd door de Grote Kerk, de Ichthuskerk, de Ontmoetingskerk, de Havenkerk, de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en de Christelijke Gereformeerde Kerk. De MarcusPassie gaat vanaf 20.15 uur van start. De toegang is gratis. Bij de uitgang is er een collecte voor de Stichting Interkerkelijke Hulp Vluchtelingen Alblasserdam (SIHVA).

Bijzonder
Dominee Hans van Walsum van de Ontmoetingskerk geeft uitleg: “Voor de uitvoering van de MarcusPassie van John Kuiper en Peter Sneep is niet veel nodig: een voorlezer, aanwezigen, een orgel en een organist. De aanwezigen zijn niet alleen luisteraars, ze vormen ook het koor. Ook dat is bijzonder. Tussen de voorgelezen bijbelgedeelten door zingen ze liederen op bekende melodieën. Daaronder bevinden zich veel verzen uit de berijmde psalmen. Die vertellen vaak precies wat er omging in Jezus toen Hij zijn lijden onderging. Ook verwoorden ze wat de omstanders denken en zeggen, of geven ze een reactie op wat gebeurt in het lijdensverhaal. Het orgel ondersteunt de sfeer en beeldt de gezongen teksten uit.”

Drama
Van Walsum vervolgt: “Kuiper en Sneep brengen de Passie terug naar de eenvoudigste vorm: voorlezen en gemeentezang. Simpel? Welnee. Ook de MarcusPassie is een drama. Het is een doe-evenement voor alle aanwezigen. Ze zijn koor en solist en toehoorders. Ze zijn podium en zaal tegelijk. De woorden uit de Bijbel staan centraal. De zingende gemeente vertolkt de gevoelens die de voorgelezen Bijbeltekst over Jezus’ lijden oproept. De orgelbegeleidingen onderstrepen en ondersteunen dat: Klagen, schreeuwen, zuchten en gelatenheid, maar evenzeer dankbaarheid om de verlossing door Christus.”

Kuiper en Sneep
John Kuiper en Peter Sneep zijn in 2001 met de MarcusPassie begonnen in een klein kerkje in Franeker. In de dagen erna bezochten ze grote en kleine plaatsen met de passie. Sindsdien gaan ze ieder jaar in de tijd voor Pasen het land in. John Kuiper is docent drama aan het AOC Terra in Oldekerk (Gr.). Peter Sneep is organist in Amersfoort en journalist.

Marcuspassie2 (Medium)