20160223_132937(1) (Medium)ALBLASSERDAM – Aannemingsbedrijf De Jong Zuurmond uit Beesd is afgelopen week, in opdracht van de gemeente, gestart met voorbereidend werk voor de aanleg van extra wateropslag bij bedrijventerreinen Vinkenwaard en Hoogendijk in Alblasserdam.  Om de wateropvang aan te kunnen leggen, kapt het aannemingsbedrijf op diverse locaties bomen en lage begroeiing. Binnen drie jaar worden op nader te bepalen locaties nieuwe bomen geplant om de kap te compenseren.

In het kader van de Boswet is voor de kap melding gedaan bij het ministerie van Economische Zaken die toestemming heeft verleend. De werkzaamheden nemen ongeveer drie weken in beslag. Na het broedseizoen, in september, begint het graafwerk voor de aanleg van het water.

Forse toename
“Door de aanleg van bedrijventerreinen is in dit gebied het verharde oppervlak de laatste decennia fors toegenomen. Dit zorgt ervoor dat regenwater minder goed in de grond wordt opgenomen. De aanleg van nieuw open water maakt dat het regenwater hier kan worden opgevangen en voorkomt wateroverlast tijdens flinke regenbuien,” aldus de gemeente in een persbericht.

Locaties
Op basis van diverse onderzoeken naar onder andere archeologie, bodem en natuur heeft de gemeente, in overleg met Rijkswaterschap en Waterschap Rivierenland, de locaties voor de nieuwe waterberging zorgvuldig bepaald. Een flora- en faunaonderzoek heeft bijvoorbeeld uitgewezen waar wel en waar niet bomen gekapt kunnen worden. Waar mogelijk worden bestaande watergangen verlengd of verbreed.

Waterberging
In 2014 is al gestart met de aanleg van extra waterberging op gemeentelijk grondgebied. In deze tweede fase wordt open water aangelegd op grond van Rijkswaterstaat. Het gaat om locaties langs de snelweg A15 ter hoogte van de Kelvinring, Grote Beer, het werkterrein van Rijkswaterstraat en nabij de op- en afrit van de snelweg. Op www.alblasserdam.nl/actueel zijn de locaties op een kaart te zien.

Waterplan
De aanleg van waterberging is een afspraak uit het gemeentelijk waterplan (2006) dat Waterschap Rivierenland en de gemeente hebben opgesteld. Het waterplan beschrijft maatregelen die nodig zijn om de waterhuishouding in de gemeente op orde te brengen.

20160223_132937(1) (Medium)

20160223_132938(0) (Medium) 20160223_132942(0) (Medium)