Ophaalbrug-haven-zuid-alblasserdamALBLASSERDAM – Het college van burgemeester en wethouders van Alblasserdam adviseert de gemeenteraad om niet verder te gaan met de plannen en het bod van ontwikkelaar Van Erk voor Haven Zuid. De plannen sluiten volgens het college onvoldoende aan op de doelen, ambities en eisen van de gemeente op het gebied van toerisme en de uitgangspunten van de centrumvisie.

Haven Zuid, het gebied rondom het Zuiderstek en de haven in Alblasserdam, moet wat het college van B&W betreft een waardevolle bijdrage gaan leveren aan het dorp en aan het centrum in het bijzonder. “Het moet een toeristisch knooppunt worden in de regio met als doel de dijk te ontlasten en bezoekers aan het Werelderfgoed Kinderdijk ook tijd te laten doorbrengen in Alblasserdam. Hiermee moet het centrum meer gaan profiteren van de ligging van Alblasserdam aan het water. Ook wordt de binnenhaven en het gebied eromheen meer bij het centrum betrokken, zoals ook in de centrumvisie naar voren komt,” stelt het college.

Nu het plan en het bijbehorende bod in de ogen van het college onvoldoende aansluiten bij wat de gemeente met het gebied voor ogen heeft, wil het college met de raad in gesprek over de toekomst van dit gebied. Vervolgens hoopt de gemeente snel een nieuwe partner te vinden om een passend plan mee te ontwikkelen. De gemeenteraad bespreekt dit voorstel op 15 maart in de commissie grondgebied en op 22 maart in de gemeenteraad.

Werk in ontwikkeling
Haven Zuid betreft een relatief groot gebied rondom de binnenhaven van Alblasserdam waar al enkele jaren ontwikkelingen plaatsvinden. De entree van het dorp is verbeterd door realisatie van de brandweerkazerne en de nieuwe sluitloods op Haven Zuid. Daarnaast is de Portiersloge met het Tourist Info Alblasserdam geopend en zijn het Toeristisch Overstappunt en twee aanlegsteigers voor pleziervaartuigen aangelegd.

Naast de doelstellingen op het gebied van toerisme en verlevendiging van het centrum, is de afgelopen jaren ook ingezet op een economische revitalisering voor scheepsbouw en scheepsbouw gerelateerde bedrijvigheid en het verbeteren van de ontsluiting van het terrein. Dit is gerealiseerd door onder andere de nieuwe loods van Oceanco en de herinrichting van Dam-Ruigenhil en de sloop van oude, rommelig aandoende loodsen.

Ophaalbrug-haven-zuid-alblasserdam