IMG_9005 (Medium)ALBLASSERDAM – De Alblasserdamse tennisvereniging (ATV) heeft tijdens de 57e ledenvergadering, die maandag 15 februari 2016 werd gehouden, vier leden gehuldigd. Allereerst werd scheidend secretaris Tona Vos gehuldigd voor haar verdiensten voor de vereniging in de afgelopen 25 jaar. Tona is benoemd tot erelid en heeft een oorkonde van de KNLTB ontvangen voor haar verdiensten voor ATV. Daarnaast kreeg zij een bos bloemen en een gevulde fietstas (fietsen is haar grote hobby).

Maat
Verder werden Adri Maat en zijn vrouw Diny Maat gehuldigd voor hun 40-jarig lidmaatschap. Zij ontvingen als cadeau een mooie fles wijn met glazen waarin hun lidmaatschapsperiode (1976-2016) is gegraveerd.

Wisselbokaal
Tenslotte is Cor Zuidervliet als meest gewaardeerde lid in 2015 gehuldigd en daarvoor de betreffende wisselbokaal uit handen van de voorzitter ontvangen. Cor verzorgt vooral het onderhoud van de  banen en komt hiervoor dagelijks (ook in de weekenden) naar de club.

Toekomst
Tijdens de ledenvergadering werden het jaarverslag en de jaarrekening besproken. Verder kwamen de begroting van 2016 en de bestuursverkiezing aan bod. Tot slot werd gesproken over de toekomst van de club middels het behandelen van het concept visie-/beleidsplan voor de periode 2016-2020.

IMG_9005 (Medium)

IMG_4161 (Medium) IMG_9015 (Medium) IMG_9020 (Medium)