Welkom03_klBLESKENSGRAAF – De groep vluchtelingen die verbleef aan de Melkweg in Bleskensgraaf is zaterdagmiddag 23 januari 2016 per bus verhuisd naar de noodopvang in Gorinchem. Na twaalf weken sluiten de deuren van de crisisnoodopvang. Vorige maand verhuisden ook de vluchtelingen die in Alblasserdam opgevangen werden naar Gorinchem.

Sinds 29 oktober bood de gemeente Molenwaard opvang aan 30 vluchtelingen op het bedrijventerrein Melkweg in Bleskensgraaf. Vooraf voerde de gemeente een gesprek met inwoners, instellingen en verenigingen waarin veel voorstanders, maar ook een minderheid van tegenstanders hun geluid lieten horen. In oktober nam het gemeentebestuur met veel steun het besluit om een crisisnoodopvanglocatie in Bleskensgraaf te openen.

Ruim 12 weken opvang
Op 29 oktober arriveerde een groep van 30 vluchtelingen uit Eritrea in Bleskensgraaf. De vrouwen, mannen en kinderen kwamen terecht op de opvanglocatie, waar bed, bad en brood op hen stond te wachten. In eerste instantie zou deze groep vier weken blijven. Na een verzoek van COA is opnieuw een gesprek met gemeenteraad en inwoners gevoerd, nu over verlenging tot 21 januari.

Pleeggezin
In totaal zijn 28 mensen naar de noodopvang in Gorinchem afgereisd. Twee vluchtelingen maken geen deel meer uit van de groep. Het gaat daarbij om een van de vijf kinderen uit de groep die zonder ouders in de crisisnoodopvang verbleef. Hij is op zijn verzoek bij een pleeggezin geplaatst, in afwachting van zijn procedure. Ook is een van de volwassenen overgeplaatst naar een andere locatie, omdat de IND vermoedt dat er sprake is van een Dublinclaimant. Daar is sprake van als iemand waarschijnlijk via een ander Europees land naar Nederland is gekomen of mogelijk in een ander land al een asielaanvraag heeft ingediend.

Opvang goed verlopen
De twaalf weken opvang zijn dankzij de inzet van vele inwoners en medewerkers van Zederik, Giessenlanden, RSD en Molenwaard goed verlopen. Burgemeester Dirk van der Borg: “Het geeft een goed gevoel dat we de groep vluchtelingen twaalf weken rust en veiligheid hebben kunnen bieden. Dit was mogelijk dankzij de inzet van vrijwilligers en medewerkers van de gemeenten op de opvanglocatie. Daarnaast hebben zo’n honderd vrijwilligers, jong en oud, individueel of namens een kerkelijke of andere organisaties activiteiten georganiseerd en begeleid en kleding en andere spullen verzameld. Zij organiseerden activiteiten van fietsles tot buiten spelen met de kinderen, van taalles tot handwerken en eten bij inwoners thuis. Ook hebben de kinderen uit de groep les gekregen op beide scholen in Bleskensgraaf. Ik ben trots op onze gemeenschap.”