VuurwerkALBLASSERDAM – Tijdens de jaarwisseling in Alblasserdam is voor 1850 euro aan schade ontstaan aan gemeentelijke eigendommen. Dat meldt de gemeente Alblasserdam dinsdag 12 januari 2016. Acht verkeersborden moesten het ontgelden en ook zijn de toiletten bij het Lammetjeswiel beschadigd door brand. Het schadebedrag is beduidend lager dan voorgaande jaren. Zo was in 2015 het schadebedrag nog 8.150 euro.

Afvalbakken
Om schade te voorkomen had de gemeente voorzorgsmaatregelen genomen. Zo werden alle afvalbakken in het dorp weggehaald. Deze bakken zijn en worden deze week weer teruggeplaatst.

Illegaal vuurwerk
Verder meldt de gemeente dat op oudejaarsdag beduidend minder kinderen vuurwerk aan het afsteken waren dan vorig jaar. Een woordvoerster van de gemeente vertelt: “Het lijkt erop dat de voorlichting die het jongerenwerk op de basisscholen heeft gegeven zijn vruchten afwerpt. In totaal kwamen er 27 meldingen van vuurwerkoverlast binnen, vorig jaar waren dat er 135. Op 30 december heeft de politie bij één man, tijdens het afsteken ervan, een kleine hoeveelheid illegaal vuurwerk in beslag genomen. Hij kreeg daarnaast een bekeuring van 200 euro.”

Carbidschieten
Behalve vuurwerk afsteken is ook carbidschieten in Alblasserdam een geliefde activiteit rond de jaarwisseling. Omdat dit voorheen tot veel overlast leidde, heeft de gemeente de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) in 2012 aangepast en strengere eisen gesteld aan het carbidschieten. Het gemeentebeleid is nu zeer terughoudend: Het mag alleen nog op door de gemeente aangewezen plekken en alleen nadat ontheffing is verleend. Dit jaar hebben zich op 30 en 31 december vijf mensen gemeld met het verzoek te mogen carbidschieten. In overleg met de politie en brandweer heeft de burgemeester hier toestemming voor verleend en drie locaties aangewezen: het oude trainingsveld bij sportpark Souburgh, het grasveld naast het basketbalveld aan de Vondellaan en het voetbalveld in het Lammetjeswiel. Het carbidschieten is hier zonder problemen verlopen.

Brandjes en bonnen
De brandweer is oudejaarsdag vier keer uitgerukt. Vorig jaar was dat nog dertien maal. Het ging om een paar kleine (container)brandjes. De politie schreef één bon uit voor baldadigheid met zakken ingezameld plastic, die aan haken aan een lantaarnpaal hingen. Verder hield de politie zich deze nacht bezig met vernieling (2x), geluidsoverlast (4x) en poging inbraak (2x).

Jongeren
Het nieuwjaarsfeest in The Abbey trok veel jongeren naar deze uitgaansgelegenheid op de Dam. Er waren zo’n 350 jongeren aanwezig die, mede dankzij de inzet van extra beveiliging en toezicht door de politie, na afloop van het feest in een gemoedelijke sfeer huiswaarts keerden.

Inzameling vuurwerkresten en kerstbomen
De inzamelactie voor vuurwerkresten in samenwerking met snackbar Den Dam heeft 30 kubieke meter vuurwerkresten opgeleverd, dat is 5 kubieke meter meer dan vorig jaar. Er zijn 1400 bonnen voor snacks uitgegeven. Voor de kerstboomverbranding zijn dit jaar 350 bomen door kinderen ingeleverd. Zij kregen voor elke ingeleverde boom 50 eurocent.

‘Rustig verlopen’
De gemeente concludeert op basis van de jaarlijkse evaluatie van politie, brandweer en gemeente dat de jaarwisseling in Alblasserdam rustig is verlopen. “Politie, brandweer en gemeente werkten dit jaar voor de zesde keer met een integraal draaiboek voor de jaarwisseling waarin risicovolle situaties, plaatsen en gedrag zoveel mogelijk in kaart zijn gebracht. In vergelijking met voorgaande jaren was het tijdens de laatste schouwronde van brandweer, politie en gemeente op oudejaarsdag zeer rustig,” aldus de gemeentewoordvoerster.

Vuurwerk