ALBLASSERDAM – De VVD maakt zich zorgen over toenemende criminaliteit in Alblasserdam. “In de afgelopen maanden zien we een forse toename in het aantal woning –en auto-inbraken in het hele dorp. Daar komen dan nog de vernielingen in het weekend bij. Waarbij bushokjes en straatmeubilair het moesten ontgelden. We vinden dat het gevoel van onveiligheid in het dorp hierdoor wordt versterkt. Voor de mensen die zijn getroffen door een woninginbraak, is dit een traumatische ervaring. We maken ons hier als fractie zorgen over,” stelt VVD’er Freek de Gier.

Meer inzet?
De Gier vervolgt: “Recent is besloten om te stoppen met de inzet van Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s), omdat deze met name bij de weekmarkt werden ingezet. Bij de vluchtelingenlocatie is terecht politie ingezet, om calamiteiten te voorkomen. Toch vragen wij ons af of er niet te weinig politie preventief aanwezig is in het dorp en of er op de in –en uitgaande wegen niet alerter gecontroleerd zou moeten worden.”

Donkere dagen
Burgemeester Jaap Paans laat weten ook bezorgd te zijn: “Het is in de eerste plaats heel triest om te zien dat er zowel op het vlak van auto –en woninginbraken als vernielingen zoveel effect is op Alblasserdammers. Dat baart niet alleen mij zorgen, maar ook het college vindt dit een hele vervelende ontwikkeling. Zeker voor de mensen die het direct raakt. Tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat we in een periode zitten waarin we een verhoogd risico lopen. De ‘donkere dagen’ zijn nu eenmaal een periode waarin wordt toegeslagen, omdat inbrekers vaak ongezien hun werk kunnen doen. Dat is ook reden geweest voor de politie om zich extra in te zetten om mensen bewust te maken van het feit dat men in deze dagen kwetsbaar is. Zo werd met voetstappen zichtbaar gemaakt dat bijvoorbeeld een poort openstond,” aldus Paans.

Inbraken
Volgens de burgemeester waren er tussen 1 november en half december 17 inbraken, dan wel pogingen daartoe. Verder vonden in die periode ook negen autodiefstallen plaats. Paans: “Daarvan waren er vier op één dag, waarbij heel specifiek naar navigatieapparatuur werd gezocht. Dat patroon was ook in de omliggende gemeenten zichtbaar.”

Buurtpreventie
Paans vervolgt: “De politie moet zijn aandacht verdelen in de inzet die op bepaalde avonden beschikbaar is. Daarom moeten we met elkaar alert zijn en ook juist daarom starten met een pilot buurtpreventie in de wijk Kinderdijk, om er voor te zorgen dat er meer ogen op straat zijn.”

BOA’s
Over de inzet van de BOA’s stelt Paans: “Ik wil graag het misverstand dat wij gestopt zouden zijn met de inzet van BOA’s wegnemen. Wel verminderen we een stuk van de BOA-capaciteit die we nu in de markttoezicht stoppen. We stoppen dus niet met BOA’s, maar hebben geherprioriteerd, omdat onze eigen mensen die taken over kunnen nemen. Laten we dat dus in goede perspectief blijven zien.”

Op de hielen
Tot slot meldt de burgemeester dat de politie een criminele groep dicht op de hielen zit. “Er zijn aanwijzingen dat , als het gaat om het gilde der dieven, dat het een bepaalde groep is die in deze regio woont. De politie zit die groep heel dicht op de hielen. Het gaat er uiteindelijk om dat we een mooie kans bieden om ze op heterdaad te betrappen. Het is aan politie en justitie om de juiste opsporingsmiddelen in te zetten om ze uiteindelijk in de kraag vatten. Overigens is er recent in Ambacht een heterdaad betrapping geweest en daar denkt de politie in te slagen om een koppeling te leggen met zaken die in Alblasserdam hebben gespeeld.”

Speld
“Wat het vandalisme betreft: ik ben gelukkig met het feit dat we nu wat rust hebben op dat front. Maar we hebben natuurlijk een periode achter ons waarin tal van bushokjes zijn vernield. We hebben daar stevig op ingezet. Ook achter de schermen. Maar het was vanwege het grote gebied waarin de vernielen plaatsvonden, zoeken naar een speld in een hooiberg.”

Bushokjes
In het totaal werden er in oktober en november in de Alblasserwaard / Vijfheerenlanden zo’n veertig ruiten vernield. Wie de daders zijn, is nog steeds onbekend. Tips hierover zijn nog steeds welkom bij de politie via het nummer 0900-8844. Ook anoniem melden via 0800-7000 is een mogelijkheid.