Pont KinderdijkNIEUW-LEKKERLAND – Het pontje tussen Nieuw-Lekkerland en Lekkerkerk blijft volgend jaar varen. Dat meldt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard in een brief aan de gemeenteraad. Pontbaas Bertus Verwaal heeft de pont al drie jaar te koop staan en wil met pensioen. De Waterbus heeft aangegeven de veerdienst uiterlijk tot 31 december 2016 voor zijn rekening te willen nemen. Dagelijks gebruiken zo’n negenhonderd mensen, onder wie vierhonderd scholieren, de pont.
Het schip van de 71-jarige Lekkerkerker stond al drie jaar te koop, maar een geïnteresseerde partij was niet te vinden. Daardoor dreigde het pontje volgend jaar niet meer te varen, waardoor honderden mensen op zoek zouden moeten naar een alternatief.

Laatste bericht is dat Waterbus een voorstel heeft voorgelegd aan de Raad van Commissarissen. Waterbus heeft een langere-termijn-visie ingediend bij de provincie. Waterbus heeft een ontwikkelopdracht vanuit zijn OV-contract en tracht hiervoor support te krijgen bij de provincie. De provincie wil personenvervoer over water bevorderen en heeft daartoe een verenfonds in het leven geroepen. Met de Waterbus zijn enkele verkennende gesprekken gehouden. Waterbus heeft voor de korte termijn (gedurende de overgangsperiode) aangeboden om de bestaande veerdienst in de vaart te houden. Hierdoor zal de voortgang tijdelijk gecontinueerd worden in afwachting van een definitieve oplossing.

Schipper Verwaal blijft tot eind januari meevaren om de nieuwe schippers in te werken. Na 31 januari wil Waterbus de veerdienst tot uiterlijk 31 december 2016 voor zijn rekening nemen. Hierover moeten nog nadere afspraken gemaakt worden. De afspraken zullen een tijdelijk karakter kennen in afwachting van de uitkomsten van de te organiseren aanbesteding. Mocht niet tot overeenstemming met Waterbus gekomen worden is een terugvalscenario, in de vorm van inschakeling van een andere partij, aanwezig.

In januari zal over de aankoopvoorwaarden van de pontons, loopbruggen en afmeervoorzieningen verder worden gesproken door de gemeenten met de huidige eigenaar. Aansluitend zal een raadsvoorstel met de consequenties worden opgesteld en worden besproken door de gemeenteraad.

Uit ingewonnen juridisch advies door de gemeente Molenwaard blijkt dat de voortzetting van de veerdienst aanbesteding plichtig is. De gemeenten hebben de voorbereiding voor de aanbesteding ter hand genomen.

 

Pont Kinderdijk