CarbidschietenALBLASSERDAM – Carbidschieten binnen de bebouwde kom in Alblasserdam is rond de jaarwisseling verboden. Dat werd drie jaar geleden vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van het dorp. Aanleiding hiervoor was dat steeds vaker voor en op oudejaarsavond mensen met melkbussen of andere voorwerpen carbid aan het verschieten waren.

Volgens de politie en de gemeente veroorzaakte dat veel overlast. “Bovendien is het gevaarlijk. De veiligheid is ook in het geding,” zo laat een woordvoerster van de gemeente weten.

Ook dit jaar is carbidschieten binnen de bebouwde kom niet toegestaan in het Damdorp. “De politie treedt streng op als toch carbid wordt verschoten,” aldus de zegsvrouw van de gemeente.

Wel is het mogelijk om als inwoner een aanvraag te doen bij de gemeente om legaal carbid te schieten. Op verzoek kan de burgemeester plekken in het dorp aanwijzen waar carbidschieten wel wordt toegestaan.

De gemeente laat desgevraagd weten dat er tot op heden geen verzoeken hiervoor zijn gedaan.

Carbidschieten